Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga sẽ thăm chính thức Việt Nam

16/02/2017

Thông cáo của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa XIV cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang (Thượng viện), Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga do Bà V.I. Mát-vi-en-cô (Valentina Ivanovna Matvienko), Chủ tịch Hội đồng Liên bang dẫn đầu sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 02 năm 2017.