Ban Dân nguyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

06/01/2017

Sáng 6/1, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo                     Ảnh: Đình Nam

Theo Báo cáo kết quả công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 được trình bày tại Hội nghị, Ban Dân nguyện đã chủ động thực hiện tốt việc tiếp công dân; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri. Cụ thể, trong năm 2016, Ban Dân nguyện đã trực tiếp tiếp 1.875 lượt công dân về 1.539 vụ việc và phối hợp với các cơ quan Trung ương tiếp 8.257 lượt công dân về 1.757 vụ việc; tiếp nhận 5.927 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Sau khi rà soát, phân loại những kiến nghị trùng nội dung, hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, số còn lại đã được Ban Dân nguyện chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kết quả là 100% các kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan chức năng trả lời đúng quy định, tỷ lệ các kiến nghị được xem xét, trả lời và giải quyết dứt điểm cũng tăng so với trước. Ngoài ra, công tác xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được triển khai thực hiện chi tiết, khoa học, thường xuyên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trong năm 2016, Ban Dân nguyện cũng đã tích cực triển khai một số hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác chuyên môn của Ban; phối hợp tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm tiếp xúc cử tri và quan hệ với báo chí của đại biểu Quốc hội” dành cho các đại biểu Quốc hội mới trúng cử lần đầu; tham gia cùng một số Ủy ban góp ý cho một số văn bản như: dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước; dự thảo quy chế hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi)…

Trên tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những mặt còn tồn tại, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, trong năm 2017, Ban Dân nguyện sẽ chú trọng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực công tác; tập trung giám sát đối với những vụ việc cụ thể, có tính chất phức tạp, kéo dài; tăng cường phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và cơ quan, tổ chức hữu quan trên tất cả các lĩnh vực công tác nhằm thực hiện tốt hơn nữa các chức năng, công việc được giao. Đồng thời, chủ động trong việc tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư thuộc trách nhiệm của Ban; đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư của công dân thuộc trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế; phối hợp với Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) triển khai Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dân nguyện của Quốc hội; giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành tổng kết Nghị quyết 228 về việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại tố cáo; Nghị quyết 694 về tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị của công dân; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 759 quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội... và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết trên.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Dân nguyện đã đạt được trong năm vừa qua, nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban đặt ra trong năm 2017; cho rằng, những kết quả này đã góp phần nâng cao chất lượng công tác dân nguyện của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị trong thời gian tới, Ban Dân nguyện tiếp tục tập trung bám sát, cụ thể hóa các nội dung đổi mới về công tác dân nguyện; quyết liệt, tích cực hơn nữa trong việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng, kéo dài; tăng cường công tác tổ chức tập huấn, hội đàm trao đổi kinh nghiệm của đại biểu Quốc hội, cán bộ làm công tác tiếp dân; phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn viễn thông quân đội trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dân nguyện của Quốc hội; rà soát những vấn đề còn tồn tại để rút kinh nghiệm, khắc phục những vấn đề còn tồn tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để Ban Dân nguyện làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân; đặc biệt, là việc giám sát giải quyết các đơn, thư khiếu nại của cử tri trên cả nước.

Kết thúc Hội nghị, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cảm ơn sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, đã tạo điều kiện để Ban Dân nguyện hoàn thành nhiệm vụ được giao; cũng như tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu trong Hội nghị để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban Dân nguyện trong năm 2017.

Thu Phương