Ủy ban Quốc phòng- An ninh tổ chức Hội nghị cộng tác viên năm 2016

04/01/2017

Chiều 4/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng- An ninh đã tổ chức Hội nghị cộng tác viên năm 2016. Phó chủ nhiệm Ủy ban Lê Đình Nhường chủ trì hội nghị.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh Lê Đình Nhường phát biểu tại Hội nghị

Thông báo những hoạt động nổi bật của Ủy ban Quốc phòng- An ninh trong năm 2016, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh Lê Đình Nhường cho biết, trong năm 2016, Ủy ban Quốc phòng- An ninh đã thực hiện tham mưu cho Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội của Hội đồng Bầu cử Quốc gia thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Bên cạnh đó, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, trong năm 2016, Ủy ban Quốc phòng- An ninh đã và đang chủ trì thẩm tra 3 dự án Luật, gồm: dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; dự án Luật Cảnh vệ và dự án Luật Công an xã; chủ trì thẩm tra và trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV. Ngoài ra, Ủy ban cũng tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm để chuẩn bị ý kiến tham gia các dự án luật, nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh... Cùng với đó, hoạt động giám sát, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được Ủy ban thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định của pháp luật; hoạt động đối ngoại của Ủy ban cũng tiếp tục được phát huy trong hoạt động đa phương cũng như song phương…

Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh Lê Đình Nhường nhấn mạnh, mặc dù khối lượng công việc trong năm qua rất lớn, song Ủy ban đã được Thường trực Ủy ban Quốc phòng- An ninh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, cùng các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị hữu quan, cơ quan và đơn vị Văn phòng Quốc hội và đặc biệt là các cộng tác viên tích cực phối hợp, giúp đỡ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó chủ nhiệm Ủy ban  Lê Đình Nhường cho biết, trong năm 2017, Ủy ban Quốc phòng- An ninh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chủ trì giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý một số dự án luật; tham gia phối hợp thẩm tra 9 dự án Luật và 1 Pháp lệnh do các Ủy ban của Quốc hội chủ trì thẩm tra. Ngoài ra, Ủy ban còn thực hiện các hoạt động giám sát, đối ngoại và các nhiệm vụ khác mà Quốc hội giao. Do vậy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh hi vọng, nguyên Thường trực Ủy ban Quốc phòng- An ninh, các cơ quan hữu quan và đặc biệt là các cộng tác viên sẽ tiếp tục phối hợp, giúp đỡ Ủy ban trong công tác lập pháp, giám sát, khảo sát và các hoạt động khác để Ủy ban hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị các thành viên của Ủy banQuốc phòng- An ninh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu rèn luyện và cố gắng hết mình để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017 và cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Các đại biểu cộng tác viên đánh giá cao những hoạt động của Ủy ban Quốc phòng- An ninh trong năm 2016; cho rằng, dù là năm chuyển giao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và Quốc hội khóa XIV nhưng các hoạt động của Ủy ban vẫn bảo đảm tính kế thừa và đã có nhiều đổi mới tích cực. Các đại biểu tin tưởng, đây là tiền đề tốt để Ủy ban Quốc phòng- An ninh nhiệm kỳ khóa XIV có những đóng góp thiết thực cho hoạt động của Quốc hội nói chung, và lĩnh vực quốc phòng- an ninh nói riêng. Các đại biểu cộng tác viên khẳng định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp và giúp đỡ Ủy ban Quốc phòng- An ninh trong các lĩnh vực có liên quan.

Thu Phương