Bế mạc phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

16/01/2016

Sáng 16/1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc. Phiên họp nhằm chuẩn bị cho các công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 và một số công tác khác của Quốc hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc phiên họp thứ 44                              Ảnh: Đình Nam

Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 4 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII gồm: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các dự thảo luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11, dự kiến vào tháng 3/2016.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết quy định về điều kiện, tiêu chuẩn thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhằm thể chế hóa Hiến pháp, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Nghị quyết về quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành các nghị quyết trên để kịp thời phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Một trong những công tác quan trọng, nổi bật của Phiên họp thứ 44 là việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết và tổ chức Lễ công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật, ngày 22/5/2016.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội; số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước và đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, tiếp tục chuẩn bị, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào thời gian tới. Đối với dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã giao cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp tục hoàn thiện để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào phiên họp sau.

Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 44, nhấn mạnh tầm quan trọng của các công việc trong thời gian sắp tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cần tập trung và sớm triển khai công việc cho những kỳ họp sắp tới cũng như công tác bầu cử Quốc hội khoá XIV.

Đối với công tác bầu cử, cần quan tâm, khẩn trương rà soát thật chu đáo các công tác chuẩn bị. Trước mắt là chuẩn bị cho phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng bầu cử Quốc gia vào ngày 29/1 và Hội nghị toàn quốc về công tác bầu cử dự kiến vào đầu tháng 2 sắp tới. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Tổng thư ký Quốc hội tập trung nhằm chuẩn bị mọi mặt cho công tác bầu cử được triển khai tới toàn quốc thật tốt, góp phần làm cho tất cả các chủ trương, giải pháp bầu cử đến được với cử tri, qua đó để nhân dân ủng hộ, đồng tình và đi bỏ phiếu với tỉ lệ cao nhất.

Đối với công tác chuẩn bị Chương trình tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội phải chuẩn bị báo cáo một cách sâu sắc, khái quát những điểm đã và chưa làm được của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội ở nhiệm kỳ này. Qua đó, là bài học kinh nghiệm quý báu cho các nhiệm kỳ Quốc hội khóa tiếp theo.

Đối với công tác chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, đây là kỳ họp có nhiều đổi mới, do đó đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội suy nghĩ, tính toán kỹ lưỡng và chủ động nhằm đạt kết quả cao.

Quang Minh