Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét đề xuất của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

14/12/2017

Cũng trong chương trình phiên họp sáng 14/12, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét đề xuất của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung phiên họp.

Việc giải quyết bồi thường nhà ở, công trình bị ảnh hưởng do thi công xây dựng các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 không thuộc phạm vi ngân sách nhà nước

14/12/2017

Sáng 14/12, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 19, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải quyết bồi thường khi nhà ở, công trình nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng do quá trình thi công xây dựng các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hoá - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Bế mạc Phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV

21/09/2017

Sáng 21/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV đã họp phiên bế mạc, kết thúc chương trình làm việc Phiên họp thứ 14.

UBTVQH cho ý kiến về Hiệp định khung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về hợp tác trong sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình

20/09/2017

Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 14, sáng 20/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp riêng để xem xét, cho ý kiến về Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hợp tác trong sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung làm việc.

UBTVQH cho ý kiến về đề xuất ký Bản ghi nhớ về việc thực hiện “Thu hoạch sớm” Hiệp định Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng

20/09/2017

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 14, sáng 20/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về đề xuất ký Bản ghi nhớ về việc thực hiện “Thu hoạch sớm” Hiệp định Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung làm việc.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc gia nhập Công ước Istanbul 1990 về chế độ tạm quản hàng hóa

20/09/2017

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 14, sáng 20/9, tại phòng họp Tân Trào- Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc gia nhập Công ước Istanbul 1990 về chế độ tạm quản hàng hóa. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung làm việc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội

18/09/2017

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 14, chiều 18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe trình bày và cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thi hành Hiến pháp trong năm 2017 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự án Luật Quy hoạch

18/09/2017

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 14, sáng 18/9, tại phòng họp Tân Trào- Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Quy hoạch. Trước đó, Dự án Luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 2 vào ngày 9/11/2016 và tiếp tục thảo luận, cho ý kiến lần 2 tại Kỳ họp thứ 3 vừa qua.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

14/09/2017

Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 14, sáng 14/9, tại phòng họp Tân Trào- Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới

13/09/2017

Sáng 13/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 14, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp.

Các tin đã đưa: