HUYỆN LÂM HÀ, LÂM ĐỒNG: Thường trực HĐND tổng kết hoạt động năm 2006

07/02/2007

Thường trực HĐND huyện vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2006 và triển khai công tác năm 2007.

HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG, NGHỆ AN: Một số chỉ tiêu chưa đạt kết hoạch

07/02/2007

HĐND huyện vừa tiến hành kỳ họp thứ 10.

KIÊN GIANG: Thống nhất chương trình giám sát năm 2007

07/02/2007

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức họp thống nhất chương trình giám sát năm 2007.

THỊ XÃ LAI CHÂU: Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư

07/02/2007

Thường trực HĐND thị xã phối hợp với UBMTTQ tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri tại 5 xã, phường để thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã; Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

HUYỆN KRÔNG ANA, ĐĂK LĂK: Hầu hết các xã, thị trấn hoàn thành phổ cập THCS

07/02/2007

HĐND huyện vừa tổ chức kỳ họp thứ 6 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bàn phương hướng hoạt động năm 2007.

YÊN BÁI: Triển khai kế hoạch giám sát trong năm

07/02/2007

Thường trực HĐND đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát năm 2007.

HÀ TÂY: Đoàn ĐBQH giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường

06/02/2007

Đoàn ĐBQH tỉnh vừa tiến hành giám sát tại Sở TN - MT về việc thực hiện luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

HUYỆN LÂM HÀ, LÔNG ĐỒNG: Tổng kết hoạt động năm 2006

06/02/2007

Thường trực HĐND huyện vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2006 và triển khai công tác năm 2007.

THỊ XÃ LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI: Rút kinh nghiệm kỳ họp

06/02/2007

Thường trực HĐND thị xã vừa tổ chức rút kinh nghiệm kỳ họp cho Thường trực HĐND của 15/15 xã, phường trên địa bàn.

HUYỆN HÀM THUẬN NAM, BÌNH THUẬN: Ban Pháp chế xây dựng chương trình giám sát 2007

06/02/2007

Ban Pháp chế HĐND huyện đã họp đánh giá kết quả thực hiện và bàn phương hướng hoạt động năm 2007.

Các tin đã đưa: