Thành phố Đà Nẵng: Xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ KT – XH huyện Hoà Vang

29/11/2006

Thường trực, các Ban HĐND thành phố đã có buổi làm việc với huyện Hòa Vang để xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ KT – XH, QP – AN. Nhìn chung, việc thực hiện các chỉ tiêu KT - XH tăng so với cùng kỳ: tổng giá trị sản xuất đạt gần 600 tỷ đồng, tăng 9,2%; Giá trị sản xuất CN -TTCN, xây dựng đạt trên 220 tỷ đồng, tăng trên 13%; Giá trị thương mại, dịch vụ tăng trên 11%; Giải quyết việc làm cho trên 4.

Vĩnh Long: Khảo sát tại Sở Công nghiệp

29/11/2006

Thường trực, các Ban HĐND thành phố đã có buổi làm việc với huyện Hòa Vang để xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ KT – XH, QP – AN. Nhìn chung, việc thực hiện các chỉ tiêu KT - XH tăng so với cùng kỳ: tổng giá trị sản xuất đạt gần 600 tỷ đồng, tăng 9,2%; Giá trị sản xuất CN -TTCN, xây dựng đạt trên 220 tỷ đồng, tăng trên 13%; Giá trị thương mại, dịch vụ tăng trên 11%; Giải quyết việc làm cho trên 4.

Quảng Nam: Cần chấn chỉnh tình trạng lạm dụng chính sách BHYT trong khám chữa bệnh

29/11/2006

Ban Văn hóa - Xã hội phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh vừa tổ chức giám sát hoạt động của BHXH tỉnh. Qua giám sát cho thấy, nguyên nhân dẫn đến mất cân đối quỹ BHYT là do từ khi thực hiện Nghị định 63/2005/NĐ-CP của Chính phủ hủy bỏ, không chi trả 20% viện phí và mức giá trần thanh toán, sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh...  nên số người đến khám chữa bệnh tăng; Một số cơ sở y tế lạm dụng dịch vụ cận lâm sàng trong khám chữa bệnh cho bệnh nhân, chiếm đến 40%.

Huyện Yên Thế, Bắc Giang: Xem xét việc phát triển giao thông và việc ban hành văn bản QPPL

29/11/2006

Thường trực HĐND huyện vừa giám sát việc phát triển, cứng hoá đường giao thông, hệ thống kênh mương; Tình hình ban hành văn bản QPPL của UBND huyện, HĐND, UBND xã, thị trấn từ đầu năm 2005 đến 7.2006. Qua giám sát cho thấy, huyện đã quan tâm, đầu tư và thường xuyên giám sát việc thực hiện chương trình phát triển, cứng hoá đường giao thông và hệ thống kênh mương nên chất lượng công trình đảm bảo, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí; Chú trọng, đáp ứng tốt yêu cầu của công tác soạn thảo, ban hành văn bản QPPL, hầu hết văn bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đúng luật định.

Các tin đã đưa: