ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP: NỖ LỰC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

11/01/2021

Trong năm công tác 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động để thực hiện ngày càng tốt và hiệu quả hơn chức năng nhiệm vụ trong các lĩnh vực; góp phần quan trọng vào thành công chung của nhiệm kỳ Quốc hội.

ĐBQH Phạm Văn Hòa, Phó Trường Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp

Phóng viên: Trong năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đã có những hoạt động nổi bật như thế nào, thưa đại biểu?

ĐBQH Phạm Văn Hòa, Phó Trường Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp: Trong năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch covid -19 nhưng hoạt động của Đoàn ĐBQH vẫn đạt được những kết quả khả quan trên nhiều mặt công tác.

Về công tác xây dựng pháp luật: Căn cứ chương trình xây dựng luật, nghị quyết năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày từ đầu năm 2020 Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đã chủ động xây dựng kế hoạch, dự kiến nội dung và các hình thức tổ chức lấy ý kiến đóng góp 25 dự án Luật. Cụ thể: Đoàn đã chủ trì phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN Tỉnh và các sở, ngành có liên quan tổ chức nhiều hội  nghị lấy ý kiến đóng góp đối với 07 dự án luật: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Biên phòng Việt Nam;... Ngoài ra, Đoàn ĐBQH Tỉnh còn lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đối với 14 dự án luật mang tính chuyên ngành như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư;..

ĐBQH là thành viên các Ủy ban của Quốc hội cũng đã thực hiện tham gia đầy đủ các phiên họp của Ủy ban để xem xét, thẩm tra các báo cáo, các dự án luật trình Quốc hội. Đại biểu chuyên trách tham dự đầy đủ các cuộc hội nghị, hội thảo do Ủy ban TVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ngành Trung uqong tổ chức. Các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tham gia phát biểu ý kiến và có hơn 60 lượt ý kiến đóng góp vào các dự án luật tại phiên thảo luận ở Tổ và tại Hội trường.

Về hoạt động giám sát: Căn cứ Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban TVQH, các Ủy ban của Quốc hội năm 2020 và tình hình thực tế đại phương, Đoàn ĐBQH Tỉnh đã xây dựng Chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của Đoàn gồm 02 chuyên đề: Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên tại tỉnh Đồng Tháp; Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Qua 2 chuyên đề giám sát, Đoàn ĐBQH Tỉnh đã có 16 kiến nghị đối với các cơ quan Trung ương và địa phương về sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật cũng như tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực của 02 chuyên đề trên cho phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp thứ 9 và thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt chức năng giám sát tại kỳ họp như: xem xét các báo cáo của Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; thực hiện chất vấn trực tiếp tại hội trường về các vấn đề được cử tri quan tâm, kiến nghị. Đồng thời, Đoàn ĐBQH Tỉnh cũng đã có 12 chất vấn bằng văn bản đối với các vấn đề mà xã hội bức xúc, cử tri quan tâm như: Bình ổn giá thịt lợn; hỗ trợ người nông dân tái đàn; tình trạng tham nhũng vặt; nợ xấu mới phát sinh; tình trạng lạm dụng phân bón hóa học;....

Về công tác tiếp công dân, tiếp nhân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo: Năm 2020, Đoàn đã tiếp và hướng dẫn 30 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phán ánh; tiếp nhận 195 đơn. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư được Đoàn ĐBQH Tỉnh thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các đơn thư của công dân gửi đến Đoàn đều được nghiên cứu, xử lý kịp thời, không để tồn đọng. Qua công tác tiếp công dân, ĐBQH và cán bộ chuyên trách tiếp công dân đã giải thích, vận dộng nhân dân thực hiện các quyết định của chính quyền, các cơ quan tư phap giải quyết đúng quy định của pháp luật; hợp tình, hợp lý; tư vấn hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền khiếu nại, khởi kiện đúng theo quy định của pháp luật; tiếp nhận, phân loại, chuyển đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng theo quy định.

Phóng viên: Thưa đại biểu, bên cạnh kết quả đạt được trên các mặt công tác thì hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp trong năm 2020 đã được thực hiện và có những đổi mới như thế nào?

ĐBQH Phạm Văn Hòa, Phó Trường Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp: Sau kỳ họp thứ 9, trước và sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ svowis Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Tỉnh tổ chức cho các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại 12 huyện, thị, thành phố trong Tỉnh 36 cuộc với 3.372 lượt cử tri tham dự. Qua đó Đoàn đã ghi nhận 268 lượt ý kiến của cử tri phản ánh, kiến nghị tập trung vào các nhóm vấn đề như: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giá cả, chất lluowngj hàng hóa; y tế, giáo dục; chế độ, chính sách cho người có công, cán bộ, công chức ở cơ sở; hạ tầng giao thông; phòng chống tham nhũng, tệ nạn xã hội, ...

Ngoài tiếp xúc cử tri định kỳ, Đoàn ĐBQH còn tổ chức 02 cuộc tiếp xúc cử tri với chuyên đề “Những vấn đề cần quan tâm, kiến nghị đối với dự án Luật Biên phòng Việt Nam”; “Những vấn đề cần quan tâm, kiến nghị đối với dự án Luật cư trú (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính”, với hơn 90 cử tri là các chiến sĩ, sĩ quan Biên phòng và các chiến sĩ công an các phòng, ban Công an Tỉnh; tổ chức 02 Hội nghị gặp gỡ lãnh đạo các Sở, ban, ngành Tỉnh để lấy ý kiến đóng góp về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp 9 và 10, nghe phản ánh những khó khăn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của đại phương cần kiến nghị đến Quốc hội. Đoàn ĐBQH Tỉnh còn phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Tháp thực hiện chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri

Mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 không tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 9 bằng hình thức mở hội nghị, nhưng Đoàn ĐBQH vẫn tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri bằng nhiều kênh htoong tin như Trang điện tử của Đoàn ĐBQH, hệ thống các cơ quan Mặt trận tổ quốc, phản anhs của các Sở ngành đoàn thể và qua hoạt động giám sát của Đoàn.

Phóng viên: Vậy, để tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, trong năm 2021, Đoàn sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đại biểu?

ĐBQH Phạm Văn Hòa, Phó Trường Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp: Năm 2021 à năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Đoàn ĐBQH Tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật; công tác giám sát; công tác tiếp công dân và đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc cử tri.

Về công tác xây dựng pháp luật: chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức hội nghị lấy ý  kiến các dự án luật, nghị quyết theo Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, nghị quyết năm 2021 của Quốc hội.

Đối với hoạt động giám sát: dự kiến, Đoàn ĐBQH Tỉnh phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện giám sát chuyên đề về Công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại tỉnh Đồng Tháp và Kết quả việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh. Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp sẽ tham gia giám sát các báo cáo trình tại kỳ họp Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ 1 và thứ 2 Quốc hội khóa XV. Tham gia cùng các Đoàn giám sát, khảo sất của Ủy ban TVQH, các Ủy ban của Quốc hội về làm việc tại địa phương; tham gia các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân nhân Tỉnh khi thực hiện phối hợp.

Trong năm 2021, tiếp tục tổ chức cho ĐBQH trong Đoàn thực hiện tiếp công dân định kỳ hàng tháng; tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở làm việc; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ngoài ra, tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc cử tri. Cụ thể: Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Tỉnh, huyện tổ chức cho ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo Luật định. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Tỉnh tổ chức cho các đại biểu Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng tháp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 01, trước và sau kỳ họp thứ 02 Quốc hội khóa XV đúng theo Luật định; tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo đối tượng; nơi làm việc, nơi cư trú.  Đồng thời, tổ chức họp liên ngành lấy ý kiến đóng góp dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp và ghi nhận phản ánh về tình hình kinh tế -xã hội, những khó khăn trong thực thi, chính sách,...

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Đại Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp thực hiện tốt các chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” trên sóng Phát thanh Truyền hình.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại biểu!

 

 

Lê Anh