ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH SƠN LA TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ CHIỀNG CỌ

26/11/2020

Ngày 25/11, đồng chí Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tại xã Chiềng Cọ. .

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri  tại xã Chiềng Cọ

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, lãnh đạo xã Chiềng Cọ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm. Đồng chí Quàng Văn Hương thông báo đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và nội dung các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp.

Cử tri xã Chiềng Cọ kiến nghị cấp  có thẩm quyền xem xét lại quy hoạch khu dân cư bản Hôm; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến tránh quốc lộ 6 (đoạn tránh Thành phố); hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao; có chính sách ưu tiên tạo việc làm cho con em tái định cư thủy điện Sơn La; bố trí phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra chuyên trách đảng ủy đối với các xã, phường, thị trấn; bố trí đất sản xuất, làm đường vào khu sản xuất; đầu tư xây dựng đường giao thông từ bản Dầu (xã Chiềng Cọ) đến xã Bản Lầm (huyện Thuận Châu), từ  xã Chiềng Cọ đến bản Co Phung (xã Hua La); sớm hỗ trợ nâng cấp đường điện vào khu dân cư bản Ngoại và mở đường từ bản Ngoại đến xã Muổi Nọi (Thuận Châu),...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo Thành phố đã giải đáp những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.

 

(Theo Báo Sơn La)