ĐOÀN ĐBQH TỈNH TUYÊN QUANG TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN NA HANG.

25/11/2020

Ngày 24/11, đại biểu Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang và đại biểu Ma Thị Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã tiếp xúc cử tri xã xã Côn Lôn và xã Đà Vị huyện Na Hang.

Cử tri huyện Na Hang kiến nghị Trung ương, tỉnh hỗ trợ các hộ di dời khỏi vùng nguy hiểm; xây dựng nhà công vụ trạm y tế xã; nâng cao chất lượng đường giao thông nông thôn, xử lý các điểm sạt lở gây nguy hiểm cho các hộ dân; xây dựng cơ sở vật chất trường, trang thiết bị cho nhà hiệu bộ các trường bộ; nâng cao chất lượng giải quyết tranh chấp đất đai; thực hiện hiệu quả công tác phân 3 loại rừng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và tỉnh luôn nỗ lực triển khai các biện pháp nâng cao đời sống cho người dân. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng kinh tế đất nước và tỉnh vẫn tăng tưởng, ổn định đời sống nhân dân. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai nhiều chương trình, dự án, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi địa phương không ngừng phát triển, tạo điều kiện tốt nhất để các hộ gia đình vươn lên làm giàu chính đáng. Côn Lôn đã có nhiều chuyển biến rõ nét, kết cấu hạ tầng có bước phát triển triển, nhiều đặc sản được phát huy giá trị như vịt, ngỗng, cốm. Người dân đã tích cực tham gia bảo vệ rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 80%, đây là điều kiện tốt để Côn Lôn và Nà Hang phát triển du lịch sinh thái, đẩy mạnh phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa. Tỉnh sẽ kiến nghị với Trung ương điểu chỉnh cơ chế hỗ trợ các hộ dân thực hiện khoanh nuôi bao vệ rừng giao.

Đại biểu Quốc hội Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang gặp gỡ cử tri

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần hiếu học của người dân Côn Lôn; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao. Côn Lôn có nhiều tiềm năng, lợi thế, gần chợ Yên Hoa, Đà Vị, có hệ thống đường bộ, đường thủy thuận lợi cho việc kết nối hàng hóa. Do đó, Côn Lôn phải lựa chọn hàng hóa đặc sản có lợi thế địa phương để liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm cho người dân, tránh tình trạng phát triển tự phát…

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang giao Huyện ủy, UBND huyện giải quyết kịp thời, chính xác tranh chấp đất đai trong nhân dân; giao ngành Lao động –Thương binh và Xã hội hỗ trợ xã đào tạo nghề cho người lao động để tuyển dụng đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước. Các kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh, các bộ, ngành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ giải quyết kịp thời./.

Nguyễn Tùng