MỘT SỐ HÌNH ẢNH THẢO LUẬN TẠI TỔ 09 SÁNG 10/6, KỲ HỌP THỨ 9 QUỐC HỘI KHÓA XIV

10/06/2020

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 10/6, tổ đại biểu số 09 (bao gồm Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Đắk Lắk, Hà Giang, Hà Tĩnh và Bà Rịa - Vũng Tàu) đã thảo luận ở tổ về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); dự án Luật Thỏa thuận quốc tế và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp tổ 09:

Tổ đại biểu số 09 (bao gồm Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Đắk Lắk, Hà Giang, Hà Tĩnh và Bà Rịa - Vũng Tàu) thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); dự án Luật Thỏa thuận quốc tế và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đại biểu Phạm Đình Cúc - Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại phiên họp. 

Đại biểu Nguyễn Sơn - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tại phiên thảo luận của tổ Đại biểu số 09.

Đại biểu Y Khút Niê - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại phiên họp. 

Đại biểu Lê Anh Tuấn - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại phiên họp. 

Đại biểu Nguyễn Thị Yến - Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại phiên họp. 

Đại biểu Vương Ngọc Hà - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang phát biểu tại phiên họp. 

Minh Thành - Trọng Quỳnh