MỘT SỐ HÌNH ẢNH THẢO LUẬN TẠI TỔ 02 SÁNG 10/6, KỲ HỌP THỨ 9 QUỐC HỘI KHÓA XIV

10/06/2020

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 10/6, tổ đại biểu số 02 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh) đã thảo luận ở tổ về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); dự án Luật Thỏa thuận quốc tế và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp tổ 02:

Tổ đại biểu số 02 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh) thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); dự án Luật Thỏa thuận quốc tế và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết - Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên họp. 

Các Đại biểu Quốc hội tham dự phiên thảo luận của tổ Đại biểu số 02.

Đại biểu Dương Ngọc Hải - Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên họp. 

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên họp. 

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê - Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên họp. 

Đại biểu Trần Kim Yến - Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên họp. 

Đại biểu Trịnh Ngọc Thúy - Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên họp. 

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa - Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên họp. 

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan - Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên họp. 

Minh Thành - Trọng Quỳnh