MỘT SỐ HÌNH ẢNH THẢO LUẬN TẠI TỔ 03 SÁNG 10/6, KỲ HỌP THỨ 9 QUỐC HỘI KHÓA XIV

10/06/2020

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 10/6, tổ đại biểu số 03 (bao gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố Hải Phòng, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Bình Phước) đã thảo luận ở tổ về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); dự án Luật Thỏa thuận quốc tế và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp tổ 03:

Tổ đại biểu số 03 (bao gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố Hải Phòng, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Bình Phước)  thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); dự án Luật Thỏa thuận quốc tế và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đại biểu Lã Thanh Tân - Đoàn ĐBQH Tp. Hải Phòng phát biểu tại phiên họp. 

Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc tại phiên thảo luận của tổ đại biểu số 03.

Đại biểu Trần Hồng Hà - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại phiên họp. 

Đại biểu Lê Thị Nguyệt - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại phiên họp. 

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại phiên họp. 

Đại biểu Nguyễn Văn Lợi - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước phát biểu tại phiên họp. 

Minh Thành - Trọng Quỳnh