ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG NAI TỔNG KẾT NHIỆM VỤ 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2019

10/01/2019

Ngày 09/01, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Năm chủ trì Hội nghị. Tham dự gồm có đại biểu đại diện các Sở, Ban, ngành tỉnh Đồng Nai.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai

Theo báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, năm 2018, tại Kỳ họp thứ 5 và thứ 6 của Quốc hội Khóa XIV, Đoàn đã đóng góp ý kiến để Quốc hội thông qua tổng cộng 15 dự án Luật và 12 dự án Luật được Quốc hội cho ý kiến. Đoàn cũng đã tham gia góp ý sửa đổi một số điều của Luật Quy hoạch và Nghị quyết về công tác xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019 của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5.

Về hoạt động giám sát, Đoàn đã tổ chức 3 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề gồm: Giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 – 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Giám sát việc triển khai thực hiện dự án thu hồi đất, bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 38/2017/QH14 của Quốc hội; Khảo sát về tình hình triển khai thực hiện các dự án chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Về công tác tiếp công dân, Đoàn đã tiếp 173 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 288 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

Năm 2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục tham gia cho ý kiến về công tác xây dựng luật pháp của Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8; tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các dự án Luật trên cơ sở đã được chỉnh lý và báo cáo giải trình tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Liên quan công tác giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tham gia vào Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; Thành lập Đoàn giám sát của tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018...  Bên cạnh đó, Đoàn sẽ tiếp tục thưc hiện tốt công tác tiếp công dân; tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp của Quốc hội.

Vũ Thạch