ĐOÀN ĐBQH TỈNH KIÊN GIANG THỰC HIỆN GIÁM SÁT TẠI THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ

07/01/2019

Ngày 07/1, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đô thị tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Kiên Giang làm trưởng đoàn giám sát.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của thành phố Rạch Giá, về công tác lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng ở đia phương chưa có sự thống nhất, biểu hiện qua thời điểm lập quy hoạch, hệ thống phân loại đất giữa hai quy hoạch rất khác nhau, thậm chí còn mâu thuẫn với nhau. Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, quyền sử dụng đất thì cũng không đạt yêu cầu, chủ yếu chỉ cấp được giấy theo diện riêng lẻ. Cụ thể tính đến năm 2017, thành phố Rạch Giá đã cấp hơn 1.000 ha đất, chỉ đạt 78,45/%.

Về công tác thống kê, kiểm kê đất đai đã đảm bảo được chất lượng, tiến độ thực hiện. Tuy vậy, số liệu thống kê chưa phản ánh một cách đầy đủ hiện trạng sử dụng đất và biến động đất qua các giai đoạn. Còn về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, theo thống kê thì từ năm 213 đến nay, thành phố Rạch Giá đã cơ bản làm tốt công tác này khi đã giải quyết được trên 90% đơn tiếp nhận, qua đó đã góp phẩn ổn định trật tự xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân.

Về kiến nghị, thành phố Rạch Giá đề xuất nâng cao chất lượng và tăng cường quản lý quy hoạch, tin học hóa công tác quản lý và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác quản lý để dần tiến tới chính quyền điện tử.

Kết luận buổi giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang cho rằng thành phố Rạch Giá thực hiện khá tốt việc quản lý quy hoạch đô thị, từ đó diện mạo đô thị ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp, phục vụ tốt hơn nhu cầu dân sinh trên địa bàn thành phố. Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang yêu cầu thành phố Rạch Giá  trong công tác tuyên truyền cần đi vào chiều sâu ở từng địa phương, tổ nhân dân tự quản. Đặc biệt là công bố các quy hoạch sử dụng đất cần cấm ở các bảng dễ nhìn, dễ thấy để nhân dân dễ dàng tiếp cận. Thời gian tới, thành phố Rạch Giá cũng cần quan tâm nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở làm công tác đất đai và đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh, kiểm tra./.

Vũ Thạch