ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KHÁNH HÒA GIÁM SÁT THỰC HIỆN LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

13/09/2018

Ngày 12/9, tại Sở Tài chính tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Luật Đầu tư công giai đoạn từ 01/7/2015 – 30/6/2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Xuân Thân làm trưởng đoàn giám sát.

Quang cảnh buổi giám sát

Theo báo cáo của Sở Tài chính, nhờ thực hiện Luật Đầu tư công nên việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Khánh Hòa có nhiều tín hiệu tích cực, như khắc phục được tình trạng đầu tư kém chất lượng, công tác thẩm định được quy định chặt chẽ  hơn…. Giai đoạn 2016-2020, tổng số vốn ngân sách Trung ương giao Khánh Hòa đầu tư công trung hạn là hơn 2.126 tỷ đồng. Tổng số vốn ngân sách địa phương là 15.713 tỷ đồng. Hầu hết các danh mục dự án thuộc các chương trình đều đang triển khai và hoàn thành, tạo sự đột phá và có tác động lan tỏa lớn, thu hẹp khoảng cách các vùng miền trong tỉnh. Tuy nhiên, hiện một số văn bản của Luật Đầu tư công chỉ mang tính điều hành, việc đảm bảo nguồn vốn triển khai đầu tư công trung hạn chưa đi vào thực tiễn.

Sở tài chính kiến nghị: cần thống nhất giữa các luật quản lý đầu tư công; đẩy mạnh phân cấp trong quản lý hoạt động đầu tư công; sớm ban hành văn bản hướng dẫn về việc sử dụng nguồn Chính phủ vay về cho vay lại…. Đoàn giám sát đề nghị Sở Tài chính tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn trong thời gian tới./.

(Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa)