ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TRÀ VINH GIÁM SÁT VIỆC THU HỒI ĐẤT, TRƯNG DỰNG ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ GIAI ĐOẠN 2014 - 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

13/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-ĐĐBQH ngày 19/6/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giai đoạn 2014 - 2017 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ngày 06-07/9/2018, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giám sát trực tiếp tại 03 đơn vị: UBND thị xã Duyên Hải, UBND thành phố Trà Vinh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đại biểu quốc hội Trần Thị Huyền Trân làm Phó trưởng Đoàn giám sát.

Ảnh buổi làm việc tại Sở Tài nguyên - Môi trường

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quan tâm phối hợp giữa các ngành, các cấp nên công tác thu hồi đất, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh cơ bản đi vào nề nếp. Từ đó, góp phần tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp, đẩy mạnh tiến độ và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hạn chế các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện xảy ra trong công tác bồi thường. Với thẩm quyền được giao từ năm 2014 đến năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh thu hồi 134.574 m2 đất của 01 tổ chức, 01 cơ sở tôn giáo để thực hiện 02 công trình xây dựng Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh và công trình nhà máy nước Láng Thé thành phố Trà Vinh; thu hồi 1.331,073 ha đất đối với 58 dự án do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất và thu hồi 87,938 ha đất đối với 06 dự án do vi phạm pháp luật. UBND thành phố Trà Vinh thu hồi 1.297,8 m2 của người dân để xây dựng 01 công trình phục vụ quốc phòng, an ninh; thực hiện bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân là trên 20 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình cá nhân hơn 46 tỷ đồng; hỗ trợ tái định cư cho người dân có đất ở thu hồi là 22 hộ. UBND thị xã Duyên Hải đã thực hiện thu hồi đối với đất ở với diện tích là 2.556,9m2 số tiền bồi thường là trên 3 tỷ đồng, đối với đất nông nghiệp diện tích là 944.046m2 số tiền bồi thường trên 52 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình cá nhân hơn 40 tỷ đồng; hỗ trợ tái định cư phân tán cho 63 hộ,…

Ảnh buổi làm việc tại UBND thị xã Duyên Hải

Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số hạn chế như: công tác quản lý đất đai tại một số địa phương chưa chặt chẽ: tình trạng tái chiếm đất đã giải phóng mặt bằng, các hộ tự ý xây dựng công trình trên đất sau khi có thông báo thu hồi đất nhằm trục lợi kinh phí bồi thường mà chưa có biện pháp ngăn ngừa; việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn do công tác quản lý đất đai ở một số địa phương còn nhiều bất cập, các vi phạm về đất đai do lịch sử để lại; nhiều dự án phải tổ chức họp rất nhiều lần để giải quyết nên ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Việc thu hồi để thực hiện các công trình, dự án thuộc danh mục các công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt vẫn còn chậm, chưa thực hiện do một số nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do việc tranh chấp khiếu nại của người dân về đất đai; một số công trình, dự án chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dung đất nên khi có chủ trương đầu tư phải mất nhiều thời gian để vận hành một số thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng cũng gặp nhiều khó khăn,… còn nhiều vụ việc khiếu nại xảy ra như trên địa bàn thị xã Duyên Hải còn có 11 đơn khiếu nại; thành phố Trà Vinh còn 05 đơn khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.     

Ảnh buổi làm việc tại UBND thành phố Trà Vinh

Trên cơ sở đó, các đơn vị đã kiến nghị một số vấn đề như: UBND tỉnh sớm ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND, ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá cây trái, hoa màu để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường thiệt hại trong giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; cần quy định bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với vật nuôi nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân để dân biết và chấp hành; có biện pháp ngăn chặn người dân trong khu vực thu hồi đất thực hiện xây dựng các công trình trái phép nhằm trục lợi kinh phí bồi thường.   

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn giám sát, bà Trần Thị Huyền Trân đã đã ghi nhận những kết quả đạt được trong việc tổ chức triển khai thực hiện việc thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giai đoạn 2014 - 2017 trên địa bàn huyện, tỉnh trong thời gian qua; tiếp thu ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của ngành tài nguyên và môi trường cũng như các địa phương và sẽ tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Bên cạnh đó, Bà đề nghị ngành tài nguyên và môi trường và các địa phương cần tăng cường hơn nữa trong công tác tuyên truyền về việc thực hiện các chủ trương chính sách của nhà nước trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong nhân dân; giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực này, đồng thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi các văn bản cho phù hợp với tình hình thực tiễn để thực hiện được thuận lợi./.

(Cổng Thông tin điện tử Trà Vinh)