ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH SƠN LA LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

09/08/2018

Ngày 08/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV Hoàng Duy Chinh và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV Phương Thị Thanh dự hội nghị.

Toàn cảnh phiên họp

Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước hiện có 5 chương, 34 điều. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đã được ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý, cơ bản phù hợp với thực tiễn, kết cấu chặt chẽ, khoa học. Đồng thời, các đại biểu bày tỏ sự cần thiết phải ban hành luật này để thay thế pháp lệnh về bảo vệ bí mật nhà nước.
 
Tuy nhiên, một số điểm trong dự thảo luật cần được đóng góp bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp. Chẳng hạn, nội dung giải thích từ ngữ cần phải được sát nghĩa và rõ ràng hơn, tránh chung chung; Cần ban hành cụ thể danh mục bí mật nhà nước để làm rõ hơn việc áp dụng phạm vi bí mật nhà nước...

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Duy Chinh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu; Đồng thời tiếp tục tiếp nhận các ý kiến đóng góp bằng văn bản của cá nhân, đơn vị để trình tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 6, khóa XIV sắp tới./.

(Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn)