ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THAM GIA Ý KIẾN VÀO DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

09/08/2018

Ngày 08/8, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Đắc Quỳnh đã chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước gồm 5 chương, 34 điều đã được Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV xem xét cho ý kiến; quy định về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với tên gọi, nội dung, bố cục của Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; đồng thời, tham gia góp ý về các vấn đề như: khái niệm bí mật nhà nước; phân loại bí mật nhà nước; phạm vi bí mật nhà nước; danh mục bí mật nhà nước; sao, chụp bí mật Nhà nước... Nhiều ý kiến cũng đề nghị bổ sung quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng, tiếp cận bí mật nhà nước; nội dung không được tiết lộ thông tin, bí mật khi thôi việc, chuyển công tác, nghỉ hưu; hình thức xử lý trong trường hợp cá nhân, tổ chức để lộ, mất bí mật nhà nước; các hoạt động hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Đắc Quỳnh tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Các ý kiến tại Hội nghị sẽ được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV./.

(Báo Sơn La)