THẢO LUẬN TẠI TỔ 12 KỲ HỌP THỨ 5 QUỐC HỘI KHOÁ XIV: NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG DỰ THẢO LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)

08/06/2018

Chiều ngày 07/06, trong phiên thảo luận tại Tổ 12, Dự thảo luật Công an nhân dân (sửa đổi) nhận được nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội khi đưa ra nhiều quy định mới so với luật hiện hành.

Toàn cảnh Phiên thảo luận tại Tổ 12

Tổ 12 gồm đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: An Giang; Phú Yên; Quảng Trị; Lào Cai do Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang chủ trì.

Tại phiên thảo luận, đa số đại biểu nhất trí với sự cần thiết phải ban hành Luật Công an nhân dân (sửa đổi) nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn mới. Đồng thời, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về nhiều quy định mới của dự thảo như: hệ thống tổ chức của công an nhân dân; quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân; quy định về hạn tuổi phục vụ cuả hạ sĩ quan, sĩ quan công an nhân dân; công nghiệp an ninh;…

Góp ý vào nội dung cụ thể của dự thảo Luật công an nhân dân (sửa đổi), đại biểu Hoàng Văn Trà, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên cho rằng, việc quy dịnh Công an xã thuộc hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân là phù hợp với chủ trương xây dựng công an xã chính quy. Quy định của dự thảo Luật về công an xã cần cụ thể, rõ ràng để điều chỉnh các vấn đề liên quan trực tiếp tới việc tổ chức lại lực lượng này.

Đại biểu Quốc hội tham dự phiên thảo luận tại Tổ 12

Liên quan đến quy định về cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an cấp tỉnh, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị quy định Giám đốc Công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng vì cho rằng, chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Công an cấp tỉnh là tương đương. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng quy định cấp bậc hàm cao nhất của Giám đốc Công an cấp tỉnh phải tương đương với chỉ huy cơ quan quân sự cấp tỉnh để bảo đảm tương quan trong hệ thống chính trị và giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân ở địa phương.

Đại biểu Phan Anh Khoa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên phát biểu 

Về công nghiệp an ninh, Đại biểu Phan Anh Khoa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đề nghị cân nhắc, rà soát thêm các quy dịnh về phát triển công nghiệp an ninh trong dự thảo Luật. Việc phát triển công nghiệp an ninh cần đặt trong tổng thể mối quan hệ với phát triển công nghiệp quốc phòng để tránh đầu tư dàn trải cho cùng một mục tiêu quốc phòng, an ninh, có thể dẫn đến lãng phí nguồn lực quốc gia.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) là dự án Luật đặc biệt quan trọng có liên quan trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Vì vậy cần phải đảm bảo tuân thủ Hiến pháp, thống nhất trong hệ thống pháp luật… cần phải nghiên cứu và đánh giá kỹ. Cũng trong phiên thảo luận, các đại biểu còn cho ý kiến vào dự án Luật Chăn nuôi./.

 

Lê Anh - Kiên Trung