THẢO LUẬN TẠI TỔ 12 KỲ HỌP THỨ 5 QUỐC HỘI KHOÁ XIV: CẦN QUY ĐỊNH RÕ CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG DỰ THẢO LUẬT CHĂN NUÔI

08/06/2018

Một số vấn đề trọng tâm của dự án Luật Chăn nuôi được đại biểu Quốc hội các tỉnh: An Giang; Phú Yên; Quảng Trị; Lào Cai tập trung thảo luận vào chiều ngày 07/06 tại tổ 12, dưới sự chủ trì của Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Toàn cảnh Phiên thảo luận tại Tổ 12

Tại phiên thảo luận, đa số ý kiến đại biểu nhất trí với sự cần thiết phải ban hành Luật Chăn nuôi. Các đại biểu cũng đánh giá, dự án Luật được chuẩn bị tương đối công phu đồng thời nội dung dự thảo Luật có nhiều quy định mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước và yêu cầu hội nhập quốc tế về chăn nuôi.

Góp ý cụ thể vào nội dung của dự thảo Luật, Đại biểu Hoàng Đức Thắng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng, về phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 đã cơ bản bao quát được nội dung của Dự thảo Luật. Tuy nhiên, đối với hoạt động sản xuất, bảo quản, chế biến, thương mại sản phẩm chăn nuôi, bên cạnh việc đã được quy định trong các đạo luật có liên quan thì cũng cần được quy định trong Dự thảo Luật này. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định về nội dung này trong Dự thảo Luật cũng như bổ sung vào Điều 1 về Phạm vi điều chỉnh.

Đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết, Đoàn đại biểu Quốc hội hội tỉnh An Giang phát biểu 

Đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, cho rằng quy định về chính sách của Nhà nước về chăn nuôi tại Điều 5 còn chung chung, khó khả thi trên thực tế. Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo thể hiện các quy định này rõ ràng hơn, cần phân định rõ các hoạt động mà Nhà nước đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích một số khâu trọng yếu trong chăn nuôi.

Về các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 7 dự thảo Luật, có ý kiến đại biểu  đề nghị rà soát, bổ sung các hành vi nghiêm cấm cho rõ ràng, chặt chẽ và phù hợp hơn, ví dụ như Khoản 1 quy định cấm “chăn nuôi trong nội thành, nội thị,…”, “chăn nuôi trang trại tỏng khu dân cư” cần có lộ trình để thực hiện; đề nghị cân nhắc trường hợp chăn nuôi trong khu vực nội thành, nội thị vẫn đảm bảo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của cơ sở chăn nuôi và môi trường.

Đại biểu Quốc hội tham dự phiên thảo luận tại Tổ 12

Bên cạnh đó, các ý kiến đại biểu cũng góp ý vào nhiều nội dung khác của dự thảo Luật như: sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; khảo nghiệm, công nhận giống vật nuôi mới; quản lý môi trường, chất thải trong chăn nuôi; quản lý nhà nước trong chăn nuôi;… Các đại biểu cũng đề nghị, Ban soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng một số điều, khoản quy định trong dự thảo Luật còn chung chung, chưa đảm bảo tính khả thi trên thực tế.

Cũng trong buổi thảo luận, các đại biểu tại Tổ 12 cho ý kiến về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)./.

Lê Anh - Kiên Trung