ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NAM LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI CỦA LUẬT GIÁO DỤC VÀ LUẬT GIAO DỤC ĐẠI HỌC

16/05/2018

"Cần phải tạo điều kiện cho những trường hợp đặc biệt trong giáo dục" là nội dung chính mà các đại biểu tập trung cho ý kiến trong buổi Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học do đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tổ chức sáng 16/5.

Ngoài những nội dung liên quan đến việc tổ chức biên soạn, thẩm định chất lượng sách giáo khoa; Kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận văn bằng nước ngoài…Thì vấn đề cho phép học sinh có khả năng được học vượt cấp, đồng thời mở ngỏ cho giáo dục tại nhà vẫn được tham gia các kỳ thi cũng được đề cập đến.

Ông Lê Trung Thiên - Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho rằng, trong thực tế có nhiều học sinh có năng lực rất khác thường, vượt trội hơn so với rất nhiều người thì nên tạo cho các em đó vượt cấp theo khả năng, có thể là 1 cấp hoặc 2 cấp học. Thậm chí trên thế giới hiện nay có những trường hợp học sinh mười mấy tuổi mà vẫn học đại học được thì VN chúng ta sao không suy nghĩ đến vấn đề đó.

Cũng có ý kiến cho rằng “không nên” tuyển sinh viên ngành khác có chứng chỉ sư phạm làm giáo viên, mà tập trung nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ở các trường đại học sư phạm. Điều này cũng tiện cho việc tiếp tục thực hiện miễn giảm học phí cho sinh viên theo ngành này. Liên quan đến việc bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen thời gian qua, các đại biểu cũng cho rằng nên có sự linh hoạt hơn. Nên xem xét quá trình giảng dạy, nghiên cứu cũng như cương vị ở nước ngoài của các cá nhân được đề bạt để tiến đến tuyển dụng họ trên cương vị quản lý.

Ngoài ra, các ý kiến còn cho rằng nếu tiến đến nâng chuẩn yêu cầu đối với giáo viên cấp tiểu học, mầm non từ Trung Cấp, Cao Đẳng lên đại học thì cũng đồng thời phải bỏ luôn việc đào tạo sư phạm ở cấp Trung cấp và Cao Đẳng mới phù hợp thực tiễn./.

Mỹ Phượng