ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NGÃI TIẾP XÚC CỬ TRI CHUYÊN ĐỀ VỀ LĨNH VỰC TƯ PHÁP VÀ NỘI CHÍNH

16/05/2018

Chuẩn bị cho chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng 16/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với các cơ quan trong lĩnh vực tư pháp và nội chính.

Chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án tòa án nhân dân tối cao, đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Tại buổi tiếp xúc, hơn 100 cử tri đại diện công an, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các huyện, xã tham dự tiếp xúc, trao đổi, góp ý về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi).

Hội nghị tiếp xúc cử tri

Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), cử tri thống nhất cao với sự cần thiết phải sửa đổi Luật nhằm nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng. Về các nội dung cụ thể trong dự thảo Luật như: Về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập (Điều 41), ngoài công khai tại nơi làm việc cử tri đề nghị cần phải công khai tại nơi cư trú để nhân dân giám sát việc kê khai.Về xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực hoặc tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được một cách hợp lý (Điều 59), còn nhiều ý kiến băn khoăn trong phương án 2 là xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền bằng 45% giá trị của phần tài sản, thu nhập tăng thêm.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp thu, tổng hợp những ý kiến góp ý của cử tri để gửi tới Quốc hội trong kỳ họp tới./.

Hoàng Hương