ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH THUẬN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT CẠNH TRANH (SỬA ĐỔI)

16/04/2018

Ngày 16/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Bình Thuận, tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Bà Nguyễn Thị Phúc­ Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chủ trì hội nghị.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá việc sửa đổi Luật Cạnh tranh là cần thiết trước tình hình hội nhập kinh tế quốc tế với rất nhiều cơ hội cũng như thách thức trên thương trường hiện nay. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi) vẫn chưa đảm bảo tính khả thi về nhiều mặt, nhất là việc thi hành các quyết định xử lý và hiệu quả phiên điều trần ở trong nước và nước ngoài. Vì vậy, cần có tính nhất quán giữa phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các nội dung khác thể hiện trong luật. Các đại biểu cũng cho ý kiến đối với trách nhiệm quản lý Nhà nước về cạnh tranh, xác định thị phần và thị phần kết hợp, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền, hành vi cạnh tranh không lành mạnh và tố tụng cạnh tranh; một số nội dung bó hẹp chủ thể hành vi vi phạm, hạn chế cạnh tranh.

Các đại biểu cho rằng, dự án luật vẫn còn thiếu các chế định, chế tài xử lý vụ việc cạnh tranh, nhất là đối với những trường hợp đối tượng vi phạm là doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nước ngoài khi xảy ra xung đột pháp luật. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu nêu ý kiến về việc cần đảm bảo tính thống nhất và tính lôgic về bố cục dự thảo luật, xem xét điều chỉnh một số điều khoản cụ thể trong dự thảo luật nhằm đạt hiệu quả trong quá trình thi hành.

Bà Nguyễn Thị Phúc ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đại biểu và sẽ tổng hợp trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới./.

(Đài Phát Thanh và Truyền Hình Bình Thuận)