CỤM VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CỤM ĐÔNG NAM BỘ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2018

13/03/2018

Chiều 12/3, tại Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai diễn ra hội nghị phát động phong trào thi đua và công tác khen thưởng, ký kết giao ước thi đua năm 2018 Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố cụm Đông Nam bộ (trực thuộc Văn phòng Quốc hội) năm 2018.

Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Đỗ Thị Hải Yến tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận
đảm nhiệm vai trò cụm trưởng năm 2018

Cụm thi đua gồm Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận và TP.Hồ Chí Minh. Năm 2017 cụm thi đua do Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai làm cụm trưởng.

Tại hội nghị, cụm thi đua đã phát động chủ đề thi đua năm 2018 của Văn phòng Quốc hội, là: “Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng Văn phòng Quốc hội vững vàng chính trị, đoàn kết chặt chẽ, phát huy sáng kiến, tham mưu hiệu quả, giúp việc kịp thời, phục vụ chuyên nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Một trong những yêu cầu của cụm thi đua đề ra trong năm là tạo phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ ở tất cả các đơn vị trong cụm. Nội dung thi đua bám sát với thực tiễn nhiệm vụ được giao, gắn thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Các đơn vị trong cụm tăng cường giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và những cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước.

Lãnh đạo 7 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ bắt tay thể hiện quyết tâm thực hiện giao ước thi đua 

Năm 2017, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai được Văn phòng Quốc hội tặng cờ thi đua dẫn đầu cụm thi đua Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ. Năm 2018 tỉnh Bình Thuận đảm nhiệm vai trò cụm trưởng cụm thi đua./.

(Báo Đồng Nai)