ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU GÓP Ý VÀO DỰ THẢO LUẬT QUỐC PHÒNG (SỬA ĐỔI)

13/03/2018

Chiều 12/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Yến chủ trì hội nghị.

Dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) gồm 7 Chương, 42 Điều quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng...

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật; đồng thời tập trung thảo luận một số nội dung trong Dự thảo Luật gồm: Phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; quy định Ban Chỉ huy quân sự thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương; thiết quân luật và giới nghiêm; Công an nhân dân trong nhiệm vụ quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, ngành Trung ương, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trong thực hiện công tác quốc phòng. Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, làm rõ một số khái niệm, từ ngữ, cụm từ đề cập trong Dự thảo Luật để tạo sự thống nhất triển khai thực hiện trong thực tiễn. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với Dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi). Các ý kiến này sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp và trình Quốc hội trong kỳ họp tới./.

(Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)