Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tổ tư vấn xây dựng pháp luật

12/01/2018

Sáng ngày 10/01/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp Tổ tư vấn xây dựng pháp luật, để đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự buổi họp có ông Lê Xuân Thân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Lữ Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và các thành viên trong Tổ tư vấn.

Quang cảnh buổi tổng kết đánh giá hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tổ tư vấn xây dựng pháp luật

Tại buổi họp, các thành viên đã phát biểu ý kiến nhằm giúp Tổ tư vấn hoạt động ngày càng có hiệu quả như: Tổ chức các buổi họp Tổ tư vấn chuyên đề, bổ sung các cá nhân hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nội chính … tham gia vào Tổ tư vấn.

Bên cạnh đó, các thành viên cũng đã thống nhất bổ sung ông Lữ Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh, làm tổ trưởng Tổ tư vấn và một số thành viên khác.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Lê Xuân Thân đề nghị Tổ tư vấn giành nhiều thời gian nghiên cứu góp ý các dự án luật Quốc hội sẽ thông qua trong năm 2018, cho Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội thông qua tại các kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Trước mắt, Tổ tư vấn cần tập trung góp ý vào dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt sẽ thông qua trong kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV./.

Vũ Nguyên

(Trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Khánh Hòa)