Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

12/01/2018

Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 (Quyết định 22) của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Chí Tài - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa - xã hội của HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính.

Quyết định 22 là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước thể hiện sự tri ân đối với những người có công với cách mạng. Vì vậy UBND tỉnh đã triển khai đồng bộ và quyết liệt nhằm sớm đưa chính sách đến với người thụ hưởng. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 5.264 hộ thuộc diện hỗ trợ theo Quyết định 22 với tổng kinh phí thực hiện: 128.080 triệu đồng. Giai đoạn 1 với nguồn kinh phí tạm ứng và nguồn vốn cấp tạm ứng từ ngân sách tỉnh, đến ngày 31/10/2017 đã triển khai xây dựng xong 2.329 hộ, với tổng số kinh phí 61.580 triệu đồng, trong đó xây mới 750 hộ, với tổng số kinh phí 30.000 triệu đồng; cải tạo, sửa chữa 1.579 hộ, với tổng số kinh phí 31.580 triệu đồng. Tổng số hộ còn lại chưa thực hiện theo Quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt là 2.935 hộ, trong đó xây mới 390 hộ, với tổng số kinh phí 15.600 triệu đồng; cải tạo, sửa chữa 2.545 hộ, với tổng số kinh phí 50.900 triệu đồng. Tổng kính phí để thực hiện giai đoạn 2 là 66.500 triệu đồng, nguồn vốn địa phương (10%) 6.650 triệu đồng; nguồn vốn chính phủ (90%) 59.850 triệu đồng.

Quá trình thực hiện Quyết định 22 trên địa bàn tỉnh cũng gặp một số khó khăn như: nguồn vốn trung ương bố trí chậm nên gây lâm lý chờ đợi, bức xúc cho một số đối tượng thụ hưởng. Một số trường hợp thuộc diện sửa chữa nhà ở nhưng trong quá trình sửa chữa do khung tường và kết cấu nhà ở cũ hư hỏng, xuống cấp, không thể sửa chữa, cải tạo được phải đề nghị xây mới; một số cá nhân có tên trong danh sách đã được phê duyệt hỗ trợ về nhà ở nhưng do việc thực hiện kéo dài đã qua đời...

Đoàn giám sát đã tiến hành làm việc trực tiếp với UBND thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang và Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua giám sát, Đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định trên địa bàn tỉnh; các thành viên của Đoàn giám sát đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến quá trình triển khai và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quyết định 22 trên địa bàn tỉnh. Để sớm hoàn thành công tác hỗ trợ người có công với cánh mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 theo đúng tinh thần Nghị quyết 63 của Chính phủ, Đoàn giám sát đã đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung công tác tuyên truyền để nhân dân và các đối tượng thụ hưởng hiểu được ý nghĩa nhân văn của chương trình, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. UBND tỉnh cần tăng cường chỉ đạo các địa phương thực hiện hoàn trả cho các hộ dân tự ứng trước kinh phí để thực hiện ngay sau khi có kinh phí phân bổ từ ngân sách trung ương. Đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn như già cả, neo đơn, tàn tật... không thể tự xây dựng, Đoàn giám sát đề nghị UBND các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội tại địa phương vận động cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ thêm nguồn lực và tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ này, đảm bảo không để người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh phải ở các nhà đã xuống cấp hoặc chưa có chỗ ở ổn định.   

(Văn phòng Đoàn ĐBQH Thừa Thiên Huế)