Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại 12 điểm

17/10/2017

Trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại 12 điểm thuộc 6 huyện, thị xã và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé.

Tại các điểm tiếp xúc ở các xã và trung tâm thị xã Mường Lay, cử tri kiến nghị Chính phủ, tỉnh cần tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông, thủy lợi, điện, nhà văn hóa; cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nhà đối với người có công với cách mạng; sớm phê duyệt “Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư giai đoạn 2 thủy điện Sơn La; đẩy nhanh việc thực hiện Đề án 79 về sắp xếp ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé; sớm thông tin tới người dân về dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Sân bay Điện Biên Phủ; công khai thông tin kết quả xử lý thu hồi tài sản trong phòng, chống tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ phân định, cắm mốc ranh giới các loại rừng trên bản đồ và thực địa, hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng; rà soát, đơn giản thủ tục hành chính để nhân dân thuận lợi trong việc khám chữa bệnh...

Tại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé cử tri đề nghị được chuyển một số biên chế sự nghiệp sang công chức để thực hiện nhiệm vụ công vụ; cấp kinh phí quản lý bảo vệ rừng để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học, kiểm soát và bảo vệ các loài động, thực vật trong Khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật đa đạng sinh học và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu bảo tồn thiên nhiên huyện Mường Nhé... 

Hoa Huyền

(Văn phòng Đoàn ĐBQH Điện Biên)