Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh

11/12/2016

Ngày 11/12, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cùng Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang tại Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, QH Khóa XIV.

Phát biểu với cử tri lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gửi tới cử tri lực lượng vũ trang trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân cả nước lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2016) và 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2016). Chủ tịch Nước trân trọng tiếp thu và ghi nhận các ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cùng những kiến nghị, đề xuất xác đáng của cử tri lực lượng vũ trang TP.

Chủ tịch Nước nêu rõ, năm 2016, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bạn bè quốc tế trân trọng, khâm phục, đánh giá cao những thành tựu của Nhà nước và nhân dân Việt Nam... Tuy nhiên, tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó dự báo, tác động trực tiếp đến lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam như chủ nghĩa dân tộc thực dụng, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, khủng bố quốc tế... Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngày càng bộc lộ rõ nét; hoạt động của số đối tượng cơ hội chính trị, chống đối ngày càng công khai, trắng trợn và nguy hiểm hơn. Cùng với đó là sự xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy; những thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, nhất là chiến tranh mạng, làn sóng di cư tự do, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ô nhiễm môi trường... 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các cử tri Tp.Hồ Chí Minh          

Giải đáp các ý kiến của cử tri, Chủ tịch Nước khẳng định, việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh chính là yếu tố tiên quyết để triển khai tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước; cùng với đó là công tác giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho các cấp, các ngành và tất cả người dân. Chủ tịch Nước nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi lực lượng vũ trang nhân dân phải chuẩn bị tốt về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, không để bị động trong bất cứ tình huống nào. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt. Chủ tịch Nước khẳng định, mục tiêu trọng yếu của quốc phòng - an ninh là: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

 Chủ tịch Nước nhấn mạnh, lực lượng vũ trang cần chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí chiến đấu, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; giữ vững lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; gắn việc thực hiện tốt các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh với việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng; thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác, tham gia làm tốt nhiệm vụ vận động nhân dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phòng, chống thiên tai. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, để từ đó tham mưu hiệu quả hơn, dự báo đúng, trúng; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, đặc biệt là luận điệu đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân. 

Chủ tịch Nước cũng chỉ rõ, vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang thực sự trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lực lượng vũ trang phải đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng; là lực lượng tiên phong trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bộ Chính trị vừa qua đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” - trên cơ sở đấu tranh cũng là để tự hoàn thiện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cùng với chú trọng công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phải xây dựng nội bộ trong sạch vững mạnh.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cũng giải đáp ý kiến của cử tri đề cập đến tồn tại hiện nay, đó là việc nợ đọng các văn bản quy phạm pháp luật, chưa theo kịp với Luật đã ban hành, khiến cho việc triển khai thực hiện Luật còn gặp nhiều khó khăn, bất cập; đồng thời đánh giá cao ý kiến cử tri về việc cần có quy định cụ thể về thẩm quyền, trang thiết bị, phương tiện thực hiện xử phạt hành chính, bảo đảm thực thi pháp luật nghiêm minh. 

 Chủ tịch Nước ghi nhận các ý kiến cho rằng, cần phải coi trọng kết hợp quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội trong chiến lược chung, trong kế hoạch chung, trong từng dự án, từng lĩnh vực cụ thể. Trên cơ sở đó, cần có sự rà soát, thẩm định lại các dự án trọng yếu về quốc phòng - an ninh, liên quan đến khu vực phòng thủ, khắc phục kịp thời những dự án có dấu hiệu sai trái, thua lỗ đã được các phương tiện truyền thông đại chúng nêu, có biện pháp xử lý kịp thời, dứt điểm, không để thua lỗ kéo dài. Đi liền với đó là việc xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đã để xảy ra thiệt hại. 

(Theo TTXVN)