Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

29/11/2016

Thực hiện Chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, trong các ngày 28- 29/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri TP. Hạ Long và huyện Tiên Yên. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng Đoàn ĐBQH Tỉnh Vũ Hồng Thanh cùng dự.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã thông tin khái quát đến cử tri diễn biến và kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV vừa bế mạc vào ngày 23/11 vừa qua. Với tinh thần làm việc đổi mới, khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng như: xem xét, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kết quả cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2011- 2015; quyết định và thông qua các Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016- 2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 và quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 3 Luật, 11 Nghị quyết và 14 dự án Luật khác. Quốc hội tiến hành giám sát tối cao và ban hành Nghị quyết chuyên đề “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. Cũng tại kỳ họp, Quốc hội đã tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XIV đối với một số thành viên Chính phủ.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Phấn khởi trước tinh thần đổi mới trong cách thức điều hành và kết quả của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào những quyết nghị của Quốc hội đối với các vấn đề đã được thông qua. Tuy nhiên, cử tri TP. Hạ Long và cử tri huyện Tiên Yên cũng băn khoăn về một số vấn đề và đề xuất, kiến nghị ý kiến liên quan như: lợi ích nhóm, phòng chống tham nhũng, an toàn thực phẩm, chế độ người có công với cách mạng, bất cập trong việc cấp đổi giấy phép lái xe, bảo vệ môi trường tự nhiên, phòng chống thiên tai...

Tiếp thu các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của các cử tri, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền; khẳng định tiếp thu và ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo lên Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

+ Ngày 29/11, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng đã đi kiểm tra tiến độ dự án Hồ Khe Cát và Dự án cầu giàn thép thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng. Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh yêu cầu huyện Tiên Yên chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực máy móc, đẩy nhanh tiến độ các công trình. Đồng thời tổ chức thường xuyên kiểm tra giám sát thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình.

PV tổng hợp