Văn phòng Quốc hội Công bố Danh mục thông tin công khai tới công dân

10/10/2020

Thực hiện quy định tại Điều 6 Quy chế cung cấp thông tin cho công dân, kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-VPQH ngày 31/10/2018 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội công bố danh mục thông tin công khai từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 tới công dân.

Công bố Danh mục thông tin công khai tới công dân

28/09/2020

Thực hiện quy định tại Điều 6 Quy chế cung cấp thông tin cho công dân, kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-VPQH ngày 31/10/2018 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội công bố danh mục thông tin công khai từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020 tới công dân.

Các tin đã đưa: