TỔNG KẾT THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHỐNG TRA TẤN

(22/01/2021)

Sáng 22/01, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Đề án ''Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020''.

 

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: SỬA ĐỔI LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ - ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA THỰC TIỄN

(22/01/2021)

Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) sau gần 15 năm thi hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy giao dịch điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, kết quả tổng kết thực tiễn 15 năm thực hiện Luật GDĐT cũng cho thấy Luật đang tồn tại một số bất cập cần sửa đổi, bổ sung.