Chiều 17/11/2020

17/11/2020

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
- Biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
- Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)