Ý Đảng lòng dân. Nhạc và lời: Xuân Cửu

01/12/2015

Tác phẩm: "Ý Đảng lòng dân" của Xuân Cửu (TP. Hà Nội) đoạt giải Khuyến khích.

Lời Bác sáng lòng người đại biểu nhân dân. Nhạc và lời: Tuấn Khương

02/12/2015

Tác phẩm: "Lời Bác sáng lòng người đại biểu nhân dân" của Tuấn Khương (Bắc Giang) đoạt giải Ba.

Chào mừng Quốc hội Việt Nam. Nhạc và lời: Đoàn Phi

03/12/2015

Tác phẩm: "Chào mừng Quốc hội Việt Nam" của Đoàn Phi (TP. Hà Nội) đoạt giải Ba.

Quốc hội Việt Nam. Nhạc và lời: Văn Ký

03/12/2015

Tác phẩm: "Quốc hội Việt Nam" của Văn Ký (TP. Hà Nội) đoạt giải Ba.

Nhớ về Y Ngông Niêk Đăm. Nhạc và lời: Vũ Mão

04/12/2015

Tác phẩm: "Nhớ về Y Ngông Niêk Đăm" của Vũ Mão (TP. Hà Nội) đoạt giải Nhì.

Vinh Quang Quốc hội Việt Nam. Nhạc và lời: Ngô Quang Dũng

05/12/2015

Tác phẩm: "Vinh quang Quốc hội Việt Nam" của Ngô Quang Dũng (TP. Hồ Chí Minh) đoạt giải Nhì.

Quốc hội ngời sáng niềm tin. Nhạc: Vũ Đức Tạo. Lời: Phỏng thơ Phạm Vân Anh

06/12/2015

Tác phẩm: "Quốc hội ngời sáng niềm tin" (phỏng thơ: Phạm Vân Anh) của Vũ Đức Tạo (Quảng Ninh) đoạt giải Nhất.

Other news:
 
 • Phiên họp thứ 35
 • Phiên họp thứ 34
 • Phiên họp thứ 33
 • Phiên họp thứ 32
 • Phiên họp thứ 31
 • Phiên họp thứ 30
 • Phiên họp thứ 29
 • Phiên họp thứ 28
 • Phiên họp thứ 27
 • Phiên họp thứ 26
 • Phiên họp thứ 25
 • Phiên họp thứ 24
 • Phiên họp thứ 23
 • Phiên họp thứ 22
 • Phiên họp thứ 21
 • Phiên họp thứ 20
 • Phiên họp thứ 19
 • Phiên họp thứ 18
 • Phiên họp thứ 17
 • Phiên họp thứ 16
 • Phiên họp thứ 15
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 13
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X
 • Các kỳ họp Quốc hội
 • Hội nghị đại biểu Quốc hội
 • Tư liệu quốc hội
 • Thông tin chuyên đề
 • Trợ giúp
 • Cơ sở dữ liệu tích hợp