TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT, GIAO NHIỆM VỤ VÀ PHÁT LỆNH RA QUÂN BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ NGÀY BẦU CỬ

12/05/2021

Sáng 12/5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Other news: