BẢO ĐẢM CHO BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 DIỄN RA AN TOÀN

19/01/2021

Chiều 18/01, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 37 để xem xét, cho ý kiến về việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng và triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tiến hành xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Other news: