Tờ trình số 407/TTr-UBTVQH12 ngày 24-11-2010 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính

06/01/2011

Tờ trình số 407/TTr-UBTVQH12 ngày 24-11-2010 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010

Các tin đã đưa: