Báo cáo số 662 BC/VH-GD-TTN của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng ngày 30 tháng 3 năm 2009 báo cáo kết quả giám sát tình hình thi hành Luật di sản văn hoá

22/05/2009

Thực hiện nhiệm vụ thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá (Luật DSVH), Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ) đã tổ chức giám sát tình hình thi hành Luật DSVH tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Thanh Hoá, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Đắk Lắk; tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý về di sản văn hóa. Ngày 16 tháng 2 năm 2009, Thường trực Uỷ ban đã làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) về tình hình thi hành Luật DSVH. Ngày 16 tháng 3 năm 2009, Uỷ ban đã họp phiên toàn thể thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả giám sát tình hình thi hành Luật Di sản văn hoá