Hội thảo Những nội dung về quyền trẻ em cần được ghi nhận trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

13/09/2013

Sáng 12.9 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tổ chức Hội thảo Những nội dung về quyền trẻ em cần được ghi nhận trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với sự tham gia của các ĐBQH, các chuyên gia trong và ngoài nước.

Theo đánh giá của các chuyên gia, một trong những bước tiến lớn trong chế định về quyền trẻ em của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là đã khẳng định rõ trẻ em có quyền. Mặc dù vậy, quy định về quyền trẻ em trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vẫn còn một số nội dung chưa hợp lý, chưa phù hợp với Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Một số quyền như tự do tìm kiếm, tiếp nhận thông tin mà trẻ em đã lựa chọn nhằm mục đích xã hội, tinh thần, đạo đức, thể chất và quyền được tự do kết giao... chưa được ghi nhận. Các chuyên gia đề nghị, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần diễn đạt đầy đủ 4 nhóm quyền của trẻ em bao gồm: quyền được sống, tồn tại; phát triển; bảo vệ và tham gia cho phù hợp với Công ước Quốc tế về quyền trẻ em. Nhiều ý kiến cũng đề nghị, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần quy định rõ các nguyên tắc chính bảo đảm thực hiện quyền trẻ em nhằm hiện thực hóa các quyền của trẻ em.

 

Thu Trang

(http://daibieunhandan.vn)