Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phiên họp thứ 7 Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

11/08/2013

Ngày 10.8, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã họp phiên thứ 7 để cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các ĐBQH tại Kỳ họp thứ 5, QH Khóa XIII vừa qua

Chủ tịch QH, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

 

 

 

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khai mạc Phiên họp lần thứ 7 Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

 

 

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình QH đã được tiếp thu, chỉnh lý có chất lượng, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua, các ĐBQH đã đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung của dự thảo. Ngay sau Kỳ họp thứ 5, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Ban biên tập sửa đổi Hiến pháp 1992 đã làm việc nghiêm túc để nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo trên cơ sở ý kiến đóng góp của các ĐBQH. Chủ tịch QH nêu rõ, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã được cho ý kiến, chỉnh lý, bổ sung một cách cụ thể về tất cả các chương, điều, các nội dung. Song, vẫn còn hai nhóm vấn đề lớn phải tiếp tục họp bàn, thảo luận thêm là vấn đề về chính quyền địa phương và Hội đồng bảo hiến. Chủ tịch QH đề nghị, đối với hai nội dung này, cần tiếp tục tổ chức các hội thảo, với sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia pháp lý để có các ý kiến phân tích xác đáng, chuyên sâu làm cơ sở để xem xét quyết định.

 

Tại Phiên họp thứ 7, Chủ tịch QH đề nghị các thành viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cần dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét các chương, điều, khoản trong dự thảo để sớm hoàn chỉnh trình Trung ương, Quốc hội với sự nhất trí cao.

 

Lâm Hiển

(http://daibieunhandan.vn)