Hội nghị công tác tạp chí và xuất bản

16/12/2013 - 18/12/2013

Hội nghị được nghe các báo cáo về công tác tạp chí và xuất bản của: TS. Nguyễn Thị Hồng Phấn, Phó ban Ban Kế hoạch – Tài chính; PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội và TS. Trịnh Tất Đạt, Giám đốc Nhà xuất bản Từ điển bách khoa.

Hội nghị công tác hợp tác quốc tế

12/12/2013 - 18/12/2013

Trong thời gian qua, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tích cực mở rộng quan hệ hợp tác dưới nhiều hình thức và cấp độ khác nhau, nội dung hợp tác đa dạng gồm nhiều dự án nghiên cứu chung, trao đổi chuyên gia, hội thảo, toạ đàm, đào tạo và tư vấn khoa học. Công tác hợp tác quốc tế đã gắn kết và phục vụ có hiệu quả cho các nhiệm vụ chính trị của Viện, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ban Hợp tác quốc tế đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc Chủ tịch Viện, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong công tác hợp tác quốc tế; Phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng trong các thủ tục visa, nhân sự cho khách quốc tế, việc ra quyết định đi công tác nước ngoài được thực hiện nhanh chóng. Các đoàn ra hàng năm được thực hiện đúng kế hoạch. Hoạt động phối hợp, trao đổi, lấy ý kiến các bộ, ngành trong thẩm định dự án, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Hà Tĩnh: 180 năm xây dựng và phát triển (1831 – 2011)

03/12/2013 - 18/12/2013

Hội thảo kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh góp phần làm rõ thêm về lịch sử hình thành và phát triển vùng đất quan trọng này của đất nước, về truyền thống yêu nước, truyền thống bất khuất, kiên cường trước thiên tai và địch hoạ, truyền thống hiếu học, tương thân tương ái của nhân dân Hà Tĩnh, để từ đó khơi dậy niềm tự hào, đồng thời tạo động lực tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển của Hà Tĩnh cũng như của các địa phương khác trong cả nước.

Khủng hoảng nợ công trên thế giới và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

13/11/2013 - 21/11/2013

Ban tổ chức tọa đàm nhận được 09 báo cáo của các nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á và Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhóm quyền dân sự và chính trị

07/10/2013 - 10/10/2013

Hội thảo là một trong những hoạt động khoa học được Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ của Dự án “Diễn đàn giáo dục quyền con người” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ. GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, Giám đốc Dự án Diễn đàn giáo dục quyền con người phát biểu khai mạc và chủ trì Hội thảo.