Hội nghị công tác tạp chí và xuất bản

(16/12/2013 - 18/12/2013)

Hội nghị được nghe các báo cáo về công tác tạp chí và xuất bản của: TS. Nguyễn Thị Hồng Phấn, Phó ban Ban Kế hoạch – Tài chính; PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội và TS. Trịnh Tất Đạt, Giám đốc Nhà xuất bản Từ điển bách khoa.