HÌNH ẢNH HỘI THẢO VAI TRÒ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030

30/09/2020

Thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2020, tham vấn ý kiến chuyên gia phục vụ xây dựng báo cáo kết quả giám sát chuyên đề và những vấn đề liên quan đến sửa đổi chính sách về khoa học công nghệ, ngày 30/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến,chủ trì hội thảo “Vai trò khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

26/09/2020

Ngày 25/9, tại Hải Phòng, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên, thuộc Liên Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tổ chức Hội thảo Thúc đẩy vai trò tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số và miền núi trong bảo vệ môi trường - định hướng và cơ chế chính sách trong Luật Bảo vệ môi trường.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

17/08/2020

Sáng 17/8, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc đã làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.

ĐOÀN GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

17/08/2020

Chiều 17/8, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc đã làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011 - 2020.

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI BỘ NỘI VỤ

02/08/2020

Cần làm rõ trách nhiệm của địa phương trong đào tạo và tuyển dụng các sinh viên tuyển cử là nội dung mà nhiều đại biểu nêu ra trong buổi làm việc giữa Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội và Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị quyết 100/2019/QH14 của Quốc hội về nội dung "Nghiên cứu chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số" ngày 01/8.

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI BỘ Y TẾ

02/08/2020

Đội ngũ y tế thôn, bản hiện chưa được đào tạo, chế độ phụ cấp thấp, trang thiết bị còn thiếu và những giải pháp cho vấn đề này… là những nội dung được các đại biểu thảo luận trong buổi làm việc giữa Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với Bộ Y tế về nội dung "Phát triển đội ngũ nhân viên, cộng tác viên y tế thôn, bản nhất là vùng núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới". Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì buổi làm việc.

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

01/08/2020

Ngày 31/7, Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì buổi làm việc.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

31/07/2020

Sáng ngày 30/7, Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến làm trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội khoá XIV về nội dung "Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, thực hiện hiệu quả chính sách cử tuyển đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, gắn đào tạo với nhu cầu bố trí việc làm tại địa phương và nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nhân tài, giải quyết việc làm tại địa phương cho sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi và người dân tộc thiểu số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dân tộc thiểu số".

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

31/07/2020

Chiều ngày 30/7, Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội về nội dung "Tập trung giải quyết cơ bản tình hình dân di cư tựu do đến các vùng miền núi và trung du". Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì buổi làm việc.

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG LÂM TRƯỜNG

30/07/2020

Chiều 29/7, Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã làm việc với Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị quyết 112/2015/QH13 và Nghị quyết 113/2015/QH13 về nội dung ''Bảo đảm đất ở, đất sản xuất cho đồng bào khu vực tái định cư các dự án thuỷ điện, thuỷ lợi và di dời khỏi nơi thường xuyên bị thiên tai, hoàn thành trồng bù diện tích rừng các dự án thuỷ điện, thuỷ lợi vào năm 2016''.

Các tin đã đưa: