HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI: NỖ LỰC ĐỂ KHÔNG BỎ AI LẠI PHÍA SAU

04/02/2019

Năm 2019, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết và sẽ giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Quốc hội cũng giao Chính phủ xây dựng Đề án tổng thể về kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2026 và cũng kỳ vọng với việc thực hiện các hoạt động này sẽ góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và nhiều hoạt động khác.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 7

29/09/2018

Ngày 28/9, tại Quảng Ninh, Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 7, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến chủ trì buổi làm việc.

QUỐC HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DỰ THẢO LUẬT TỐ CÁO (SỬA ĐỔI)

12/06/2018

Tiếp tục Chương trình ky họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng 12/6, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC THẢO LUẬN BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TỪ KỲ HỌP THỨ 4 ĐẾN KỲ HỌP THỨ 5, DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG SAU KỲ HỌP THỨ 5

06/05/2018

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp toàn thể lần thứ 6, sáng ngày 04/5, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc đã thảo luận, cho ý kiến Báo cáo hoạt động từ Kỳ họp thứ 4 đến Kỳ họp thứ 5, Dự kiến hoạt động sau Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Dân tộc. Phát biểu thảo luận, các thành viên đều nhất trí về những kết quả đã đạt được trong hoạt động từ Kỳ họp thứ 4 đến Kỳ họp thứ 5, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự tham gia tích cực, chủ động của cả tập thể Hội đồng Dân tộc.

KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 6 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

03/05/2018

Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2018, sáng ngày 03/5, tại Phòng họp Tân Trào - Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể Phiên họp toàn thể lần thứ 6. Phiên họp dự kiến kéo dài trong 03 ngày làm việc, từ ngày 03 - 05/5/2018.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG DỰ KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 6 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

03/05/2018

Sáng ngày 03/5, tại Phòng họp Tân Trào - Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV tiến hành khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 6. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 6 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

03/05/2018

Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2018, sáng ngày 03/5, tại Phòng họp Tân Trào - Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể Phiên họp toàn thể lần thứ 6. Phiên họp dự kiến kéo dài trong 03 ngày làm việc, từ ngày 03 - 05/5.

PHIÊN HỌP GIÁM SÁT “TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2010-2017”

05/03/2018

Chiều 05/3, tại Nhà Quốc hội, thực hiện nội dung hoạt động giám sát của chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017”, Thường trực Hội đồng dân tộc tổ chức cuộc họp nghe Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về tình hình triển khai, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017. Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Giàng A Chu chủ trì phiên họp.

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội họp thảo luận nhiều dự án luật

26/09/2013

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ tư với nhiều nội dung quan trọng, tích cực tham gia chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 13.Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, cho biết trong năm ngày (24-28/9), Hội đồng sẽ phối hợp thẩm tra và tham gia ý kiến 12 dự án luật.

Các tin đã đưa: