Phiên giải trình của Hội đồng dân tộc về tình hình thực hiện Nghị định 116/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Sáng 13/1, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng dân tộc tổ chức phiên giải trình về tình hình thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ủy ...

Hội đồng Dân tộc làm việc tại tỉnh Trà Vinh

Ngày 14/10, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Trà Vinh về tình hình thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2012 - 2014.

 

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội họp thảo luận nhiều dự án luật

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ tư với nhiều nội dung quan trọng, tích cực tham gia chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 13.Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, cho biết trong năm ngày (24-28/9), Hội đồng sẽ phối hợp thẩm tra và tham gia ý kiến 12 dự án luật.