ĐOÀN GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Sáng 24/9, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2020”. Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì buổi làm việc.