Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc làm việc tại huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Ngày 17/8, tiếp tục chương trình giám sát tại Quảng Ngãi, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân làm Trưởng đoàn đã làm việc tại UBND huyện Sơn Hà về tình hình, kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư...

Hội đồng Dân tộc tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo Luật bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc phối hợp với Viện Phát triển Doanh nhân Cộng đồng, Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên & Phát triển văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á – Việt Nam và Viện Tư vấn Phát triển tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)”. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trương Minh Hoàng và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi đồng chủ trì Hội thảo.

 

Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc làm việc tại Bắc Giang

Ngày 22/3, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc tại Bắc Giang về kết quả thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi và vùng cao.

 

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội họp thảo luận nhiều dự án luật

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ tư với nhiều nội dung quan trọng, tích cực tham gia chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 13.Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, cho biết trong năm ngày (24-28/9), Hội đồng sẽ phối hợp thẩm tra và tham gia ý kiến 12 dự án luật.