ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI KHẢO SÁT TẠI HUYỆN KON PLÔNG

Ngày 20/3, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân Cao Thị Xuân làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát “Tình hình thực hiện Chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi, giai đoạn 2010 - 2017” tại huyện Kon Pl...

Hội thảo Khoa học “Quốc hội với việc quyết định và giám sát thực hiện chính sách dân tộc”

Ngày 15/12, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc phối hợp cùng Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội thảo Khoa học “Quốc hội với việc quyết định và giám sát thực hiện chính sách dân tộc”. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Hoàng Văn Tú đồng chủ trì Hội thảo.

 

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ PHƯỚC SƠN

Chiều 15/3, tiếp tục chuyến công tác tại Quảng Nam, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Phước Sơn, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

 

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội họp thảo luận nhiều dự án luật

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ tư với nhiều nội dung quan trọng, tích cực tham gia chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 13.Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, cho biết trong năm ngày (24-28/9), Hội đồng sẽ phối hợp thẩm tra và tham gia ý kiến 12 dự án luật.