ĐBQH Nguyễn Thị Kim Ngân: QH cần đưa ra thông điệp mạnh mẽ về đẩy mạnh sản xuất trong nước

24/05/2014

Đối với tình hình kinh tế - xã hội, tôi đề nghị, báo cáo của Chính phủ cần làm đậm nét hơn các giải pháp sẽ triển khai trong 6 tháng cuối năm. Bởi nếu chỉ nói tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xử lý nợ xấu phát triển thị trường, thúc đẩy tăng trưởng..., thì cũng giống như giải pháp đã đưa ra cho những năm gần đây.

QH thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Không thể thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân thành công nếu không áp dụng hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc

23/05/2014

Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, đa số ĐBQH đồng thuận cao với việc quy định bảo hiểm y tế là hình thức bắt buộc vì thực tế cho thấy, không thể thực hiện thành công mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân nếu không áp dụng hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc. Tuy nhiên, từ những hạn chế trong khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế vừa qua, nhiều ĐBQH cũng cho rằng, để bảo đảm tính khả thi của quy định này thì phải nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; có lộ trình đầu tư nguồn lực cho y tế tuyến cơ sở để không còn tình trạng khám, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến…

Đoàn giám sát của UBTVQH làm việc với Bộ Công thương

20/02/2014

* Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự

Tiếp công dân phải gắn với quy trình xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

19/02/2014

Với quan điểm xây dựng dự án Luật Tiếp công dân nhằm quán triệt và cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đảng, để đổi mới một cách toàn diện về tổ chức và hoạt động tiếp công dân, đồng thời, khắc phục những bất cập trong hoạt động tiếp công dân thời gian qua, dự án Luật Tiếp công dân cần quy định cụ thể về quy trình, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan nhà nước trong việc tiếp công dân.

Tôi đồng tình với Tờ trình của Chính phủ về quan điểm, mục tiêu xây dựng Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

19/02/2014

Tôi đồng tình với Tờ trình của Chính phủ về quan điểm, mục tiêu xây dựng Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Ủy ban Về các vấn đề xã hội hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Văn hóa - Xã hội, Quốc hội Lào

14/02/2014

Sáng 22.2, tại trụ sở VPQH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai đã hội đàm với Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội, QH Lào Phonethep Phonlsena dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại nước ta.

Luật Đất đai lần này có nhiệm vụ thể hiện đầy đủ tinh thần và ý nghĩa các quy định của Hiến pháp

24/11/2013

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Mục 3, Điều 54 quy định: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng đất trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh, vì lợi ích quốc gia công cộng và phát triển kinh tế - xã hội. Việc thu hồi phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo đúng quy định của pháp luật

Các tin đã đưa: