Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 8ce3879f-7108-50ef-a569-ec6f5c0f821b.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH CẦM THỊ MẪN: CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ TT&TT VỀ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

25/09/2020

Hiện nay, nhiều tổ chức và cá nhân thông qua môi trường mạng quảng bá hàng hóa và các dịch vụ rất khó kiểm soát, gây nhiều hệ luỵ cho người tiêu dùng. Trước thực trạng này, đại biểu Cầm Thị Mẫn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về giải pháp cho vấn đề này.

ĐBQH PHẠM VĂN HÒA GÓP Ý VỀ DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

25/09/2020

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Biên phòng Việt Nam tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, đại biểu Phạm Văn Hòa – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đề nghị làm rõ trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng để tránh chồng chéo.

ĐBQH NGÔ TUẤN NGHĨA GÓP Ý VỀ DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

24/09/2020

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Biên phòng Việt Nam tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, đại biểu Ngô Tuấn Nghĩa – Đoàn ĐBQH Tp.Hồ Chí Minh bày tỏ nhất trí về sự cần thiết ban hành luật cũng như thống nhất về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật.

ĐBQH NGUYỄN MINH HOÀNG: XÁC ĐỊNH RÕ CÁC LỰC LƯỢNG THỰC THI NHIỆM VỤ BIÊN PHÒNG

24/09/2020

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Biên phòng Việt Nam tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, đại biểu Nguyễn Minh Hoàng – Đoàn ĐBQH TP.Hồ Chí Minh cho rằng dự thảo Luật đã xác định rõ lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng vừa bảo đảm yêu cầu bảo vệ biên giới quốc gia, thể chế hóa quan điểm đường lối của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp.

ĐBQH ĐỖ VĂN BÌNH GÓP Ý VỀ DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

24/09/2020

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Biên phòng Việt Nam tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, đại biểu Đỗ Văn Bình – Đoàn ĐBQH TP.Hải Phòng bày tỏ nhất trí về sự cần thiết ban hành luật và cho rằng dự án luật này sẽ bảo đảm tính pháp lý cao hơn trong thực hiện bảo vệ biên giới quốc gia.

ĐBQH LÊ THỊ NGUYỆT GÓP Ý VỀ DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

24/09/2020

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Biên phòng Việt Nam tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, đại biểu đại biểu Lê Thị Nguyệt – Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc tán thành với sự cần thiết ban hành luật và cho rằng dự án luật này không chồng chéo với các luật hiện hành.

ĐBQH TRẦN VĂN LÂM GÓP Ý VỀ DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

24/09/2020

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Biên phòng Việt Nam tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, đại biểu Trần Văn Lâm – Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang cho rằng, cần phải làm rõ hơn để trách nhiệm của từng Bộ và cơ chế phối hợp của lực lượng biên phòng, các lực lượng có liên quan trong thực thi các nhiệm vụ bảo đảm phối hợp đồng bộ, chặt chẽ.

BỘ TN&MT TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU NGUYỄN PHƯỚC LỘC VỀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI NHỰA

24/09/2020

Tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, đại biểu Nguyễn Phước Lộc - Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh có chất vấn gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường về các giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa, phòng, chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương.

ĐBQH HUỲNH THANH PHƯƠNG CHẤT VẤN BỘ TN&MT VỀ GIẢI PHÁP GIẢM GÁNH NẶNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ - KINH DOANH

24/09/2020

Tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, đại biểu Huỳnh Thanh Phương - Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh có chất vấn gửi đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà về giải pháp vừa giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp vừa bảo đảm môi trường đầu tư - kinh doanh của nước ta trong thời gian tới.

CẦN SỚM BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG VÀ NƯỚC MẮM CÔNG NGHIỆP

23/09/2020

Tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV, Đại biểu Phạm Văn Tuân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã có văn bản chất vấn đối với Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị nhà nước cần sớm ban hành quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp.

Các tin đã đưa: