Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 9ccbbe9f-f120-50ef-86e9-4c63a8bde251.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH NGUYỄN MẠNH TIẾN: CHÚ TRỌNG VÀ ĐẨY MẠNH HƠN NỮA vẤN ĐỀ "HẬU" GIÁM SÁT

06/04/2021

Đồng tình với nhiều nôi dung cơ bản tại các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 -2020, đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh đến thành tựu của nhiệm kỳ là nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự năng động, tích cực của Chính phủ và sự đồng thuận của người dân.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh

Đại biểu cho rằng, các báo cáo công tác nhiệm kỳ đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; đã qua nhiều lần thảo luận, nhiều vòng góp ý. Vì vậy, đại biểu cơ bản đồng tình và đánh giá cao kết quả công tác của Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt trong năm qua, theo đại biểu có 3 điểm cần phải nhấn mạnh và đây cũng là những điểm sáng của đất nước trong thời kỳ vừa qua:

Thứ nhất, là thành tựu của chúng ta trong chống dịch Covid. Kết quả này không chỉ được nhân dân ghi nhận và còn được thế giới đánh giá rất cao.

Thứ hai, về mặt kinh tế, chúng ta là một trong 4 nước có tăng trưởng kinh tế dương, trong khi gần như toàn thế giới âm.

Thứ ba, chúng ta thực hiện tốt các vai trò trong các hoạt động quốc tế như Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA, Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo đại biểu, có những thành tựu này đầu tiên là nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự năng động, tích cực của Chính phủ và sự đồng thuận của người dân. Việc chống dịch mà không có người dân cùng tham gia, tuân thủ những chỉ đạo của Chính phủ như đeo khẩu trang, thực hiện 5K thì khó có thể thành công được.

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đại biểu cho rằng một mặt tiếp tục phải giữ kết quả trong việc phòng chống Covid, nghiên cứu tiêm vacxin cũng như nghiên cứu sản xuất vacxin; cần coi rằng việc tham gia vào các lĩnh vực y tế sẽ là một điểm mới trong phát triển kinh tế. Trong thời điểm Covid, chúng ta xuất khẩu được được các trang thiết bị y tế, khẩu trang, các dung dịch tẩy rửa, nghiên cứu vacxin, và trong thời điểm đó việc Quốc hội nước ta tặng khẩu trang và các trang thiết bị phòng chống dịch cũng một hoạt động đối ngoại rất quan trọng, được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao. 

Trong thời gian tới, cuộc chiến về vacxin, sự phân phối vacxin cũng là vấn đề phải quan tâm. Đại biểu cho rằng, chúng ta nên tiếp tục tham gia vào việc này để làm sao bảo đảm bảo sự công bằng trên toàn thế giới. Theo đại biểu, đã đến lúc phải cấp bách suy nghĩ về chuyện phát triển kinh tế trong bối cảnh mới; đã đến lúc Chính phủ cũng như Quốc hội phải sớm có những kế hoạch để vực dậy nền du lịch trong bối cảnh mới. Hiện nay, các khu du lịch của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn như Đà Nẵng, Phú Quốc và nhiều khu vực khác. Nhờ phòng chống Covid tốt nên đến bây giờ du lịch nội địa cũng có tăng lên, phần nào cứu được ngành du lịch bớt khó khăn, nhưng thực tế này vẫn còn rất nhiều khó khăn và rõ ràng việc du lịch giữ những con người an toàn, bằng những phương tiện an toàn đến vùng an toàn là rất cần thiết. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị Chính phủ mới cũng như Quốc hội phải sớm có hoạch định mới về thu hút đầu tư cũng như chiến lược phát triển, tái cơ cấu lại nền kinh tế.

Đối với Quốc hội của khóa tới, đại biểu kiến nghị: Thứ nhất, đại biểu mong rằng Quốc hội khóa XV, đặc biệt trong kỳ họp đầu nhanh chóng chỉnh sửa Luật Tổ chức Quốc hội để phát huy được những điểm mạnh, những thuận lợi, khắc phục những hạn chế của Luật này để làm sao Quốc hội khóa XV hoạt động một cách trơn tru, có hiệu quả, không chồng chéo.

Thứ hai, nâng cao hơn nữa sự chủ động của Quốc hội trong vấn đề lập pháp và giám sát. Trong báo cáo cũng đã nêu, Quốc hội khóa XIV có đại biểu cũng đã có sáng kiến lập pháp, tuy chưa thành công nhưng đấy là một xu hướng tốt. Có điều chúng ta phải có cách thức như thế nào để những sáng kiến llập pháp đưa ra đảm bảo tính khả thi. Đại biểu cho rằng, Quốc hội khóa XIII, XIV đã cố gắng, thì Quốc hội khóa XV làm thế nào để có những luật là sáng kiến của các đại biểu Quốc hội được hiện thực hóa. Như vậy, Quốc hội sẽ chủ động hơn nữa trong kế hoạch lập pháp, tránh câu chuyện kế hoạch lập pháp đưa ra xong lại rút, đưa vào vội vàng xong lại không thực hiện được.

Thứ ba, đẩy mạnh "hậu" giám sát. Theo đại biểu, trong công tác giám sát, Quốc hội khóa XIV đã có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến  đối với các vấn đề, nội dung giám sát. Trong nhiều báo cáo giám sát đã nêu ra được những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách lớn để thực hiện các chỉ tiêu Quốc hội đã phê duyệt. Tuy nhiên không mấy khi có "hậu" giám sát, tức là chúng ta kiến nghị, yêu cầu phải điều chỉnh, phải chỉnh sửa, nhưng sau đó không có chuyện kiểm tra xem thực hiện đến đâu, thực hiện như thế nào, kết quả có tốt hay không. Vì vậy, đại biểu kiến nghị khóa tới sẽ quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa hiệu lực hiệu quả của việc thực hiện "hậu" giám sát./.

Lê Anh