Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: a6c9be9f-a1a8-50ef-b3a8-a3cf279354e8.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH MAI THỊ ÁNH TUYẾT: QUỐC HỘI KHÓA XIV TẠO NỀN TẢNG BỀN VỮNG, THUẬN LỢI CHO NHỮNG ĐỔI MỚI CỦA QUỐC HỘI KHÓA XV

06/04/2021

Góp ý vào Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội tại tổ 4, đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang nhấn mạnh, Quốc hội khóa XIV đã tạo nền tảng bền vững cho những hoạt động sắp tới, tạo thuận lợi cho những đổi mới của Quốc hội khóa XV.

Đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang góp ý vào Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tổ 4

Đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang khẳng định, Quốc hội khóa XIV đã có những hoạt động rất nổi bật, đạt nhiều kết quả ấn tượng. Quốc hội khóa XIV đã tạo nền tảng để Quốc hội khóa XV tiếp tục có điều kiện phát triển trong thời gian tới.

Đại biểu cho rằng, trong 3 lĩnh vực, về vấn đề xây dựng luật, pháp lệnh, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao của Quốc hội đều có những đổi mới và luôn luôn sáng tạo, tạo ra kết quả toàn diện. Nổi bật nhất trong nhiệm kỳ này, đại biểu thấy rằng hoạt động đối ngoại của Quốc hội ngày càng phát huy được hiệu quả, cùng với hoạt động đối ngoại của Nhà nước đã tạo ra tiếng vang rất lớn, từ đó đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển của đất nước, không phải trong những năm gần đây mà tạo ra một chiến lược phát triển lâu dài hơn.

Đại biểu khẳng định, Quốc hội khóa XIV tạo một nền tảng rất bền vững, tạo thuận lợi cho những đổi mới sắp tới của Quốc hội khóa XV. Điểm nổi bật cần được ghi nhận và tiếp tục kế thừa và phát huy trong nhiệm kỳ khóa XV tới chính là quá trình đổi mới từ phương pháp, cách làm của khóa XIV vừa qua. Đại biểu khẳng định sự phát triển của Quốc hội XIV là một quá trình kế thừa và không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Trong hoạt động của khóa XIV, đại biểu cho rằng Quốc hội đã đổi mới liên tục và tùy theo thích ứng mỗi giai đoạn đều có những hoạt động phù hợp để đạt được nhiệm vụ tốt nhất trong hoạt động của Quốc hội. Vấn đề tranh luận đặt ra từ khóa XIV cũng có nhiều đổi mới. Các khóa trước mỗi người đều có một bài phát biểu trước Quốc hội, không có điều kiện để các đại biểu đặt vấn đề tranh luận lẫn nhau hoặc tranh luận ở các bộ ngành. Nhưng từ nhiệm kỳ khóa XIV, Quốc hội đã chuyển từ tham luận sang Quốc hội tranh luận, chất lượng của các phiên thảo luận được nâng lên.

Bên cạnh đó, vấn đề điều hành trong chất vấn, trả lời chất vấn, tổ chức từng kỳ họp chất vấn, đại biểu thấy rằng Chủ tịch Quốc hội điều hành rất linh hoạt, từ đó tạo ra khí thế và tạo ra sự đồng thuận của cử tri rất lớn trong kết quả của từng phiên chất vấn và trả lời chất vấn Chính phủ và các bộ, ngành.

Đặc biệt nhất ở giai đoạn đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động Quốc hội gặp nhiều khó khăn nhưng chúng ta đã tổ chức họp trực tuyến thuận lợi. Qua cách làm này, đại biểu cho rằng Quốc hôi đã đáp ứng được yêu cầu trong thời gian dịch bệnh và tạo ra một nền tảng quan trọng trong vấn đề tổng kết để phát huy thời gian tới.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng công nghệ 4.0 trong Quốc hội, vấn đề lưu trữ và những vấn đề liên quan khác đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí và thuận lợi cho tất cả các đại biểu Quốc hội. Việc thích ứng này, đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết cho rằng không dễ thực hiện nhưng dưới sự quyết tâm từ Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy ban và các đại biểu Quốc hội cùng phối hợp và cùng quyết tâm để thực hiện, chúng ta đã đạt được kết quả tốt.

Từ định hướng đúng đắn và cùng nhau vượt qua những trở ngại đó để đi đến kết quả, đây là những điểm sáng, đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết đề nghị cần đánh giá, tổng hợp lại để Quốc hội khóa XV tiếp tục kế thừa, phát huy. Vừa họp trực tuyến, vừa họp chung tại hội trường, đại biểu khẳng định đây là cách làm rất hay, đạt được hiệu quả, tất cả tranh luận hay đặt vấn đề, phát biểu đóng góp luật hay các vấn đề quan trọng đều có thể thực hiện được, kết quả như nhau, nhưng việc tổ chức họp trực tuyến, không tập trung thì sẽ giảm đi rất nhiều thời gian, tiết kiệm chi phí. Do đó, đại biểu đề nghị cần có đánh giá để tổ chức và cải thiện, phát huy những đổi mới tốt hơn trong nhiệm kỳ tới. Đại biểu khẳng định, Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 5 năm đã để lại những dấu ấn vô cùng quan trọng.

Đại biểu nhấn mạnh, vấn đề hay trong kỳ họp và tạo ra ấn tượng đáng ghi nhớ đó là chọn lựa những chủ đề giám sát của Quốc hội hay giám sát của các Ủy ban đã bóc tách rất cặn kẽ và chọn những chủ đề rất phù hợp trong mỗi giai đoạn. Dại biểu nêu ví dụ thời gian qua, các vấn đề đặt ra là thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương hay phòng cháy, chữa cháy. Hay là các Ủy ban tùy theo giai đoạn đặt ra vấn đề liên quan đến BOT.

Khi đưa ra Quốc hội, qua ý kiến của các đại biểu Quốc hội, chúng ta đã có những vấn đề đúc kết lại, có những nghị quyết rất xác đáng để chấn chỉnh lại, phát huy được những mặt tích cực và sớm khắc phục được những vấn đề tồn tại của các văn bản quy phạm pháp luật. Hay vấn đề tổ chức thực hiện còn mang tính chồng chéo, không phát huy được các văn bản ban hành thì chúng ta cũng bóc tách được vấn đề đó để giúp giải quyết những điểm nghẽn của các vấn đề đang bức xúc mà thực tiễn đặt ra. Chúng ta chủ động chọn chủ đề giám sát, ứng với mỗi chủ đề đều có những cách làm, những giải pháp mang tính cụ thể để giải quyết vấn đề giám sát một cách hiệu quả.

Đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết khẳng định, trong quá trình giám sát vừa qua, Quốc hội đã chọn những chủ đề giám sát rất phù hợp trong từng giai đoạn và vấn đề chuẩn bị xây dựng kế hoạch và thực hiện vấn đề giám sát rất tốt./.

 

 

 

 

 

 

Bích Ngọc